Už pětadvacet let žijí Milovice bez tisíců sovětských vojáků. V sobotu, přesně na den, kdy došlo 
k podpisu protokolu 
o ukončení odchodu sovětských vojsk za přítomnosti zmocněnců obou vlád, se konaly ve městě oslavy. Vzpomínkové akce se zúčastnil také bývalý politik, skladatel a zpěvák Michael Kocáb, který byl v roce 1991 členem vládní skupiny a bez jehož vyjednávacích schopností by se možná odsun Sovětů nekonal.

Ve vojenském prostoru, který měl rozlohu 58 kilometrů čtverečních, se vystřídalo od roku 1904 devět různých armád. „Všechny tyto armády poznamenaly život místních občanů Milovic, ale i okolních obcí 
a nejvíce měl vliv pobyt sovětské armády. Hovoří se podle dostupných čísel v dochovaných dokumentech o 100 tisících sovětských vojáků včetně civilistů," připomněl milovický starosta Milan Pour. Zmínil také, že po odchodu vojáků 
v roce 1991 žilo v Milovicích 1 200 lidí a v té době získaly statut města. Začaly novodobé dějiny Milovic, kdy došlo k nekoncepčnímu rozprodávání objektů po armádě a důsledky toho jsou vidět ve městě dodnes. Po pětadvacetiletém bouřlivém vývoji mají Milovice 
11 tisíc trvale hlášených obyvatel a odhadem 2,5 tisíce jich není trvale hlášeno v Milovicích.

Mezi hosty byla v Milovicích také první místopředsedkyně Parlamentu Jaroslava Jermanová, která upozornila na to, že v roce 1968, kdy do Československa přijela okupační vojska, selhaly politické špičky státu. „Málokomu a málokdy lidé věřili tak, jako tehdejšímu vedení Pražského jara. Mlžili, lavírovali, dumali nad kompromisy, chovali se servilně ke svým moskevským protektorům. To vše, aby kromě jednoho z nich všichni podepsali ponižující a ostudné okupační protokoly," připomněla Jermanová.

Milovice se pomalu stávají blízkým městem také Michalu Kocábovi, který se sem od roku 1991, kdy 
s ostatními vyjednával odsun sovětských vojsk, podle svých slov vrací nejčastěji. 
„I když ta první návštěva Milovic byla provázena mojí velkou obavou nebo dokonce strachem, protože jsme sem přijeli v době, kdy ještě působila střední skupina sovětských vojsk vedená generálem plukovníkem Vorobjovem. Je to pro mne něco jako vzpomínky starého zbrojnoše, které už nemohu vytěsnit. Když si vzpomenu na to, o čem mluvila paní Jermanová, tak tehdejší generál Martin Dzúr vydal rozkaz: Neklaďte bezpečnostním složkám 
a armádě odpor. Tento rozkaz se objevil i v roce 1939 a nám nezbývá jen doufat, že už se s tímto rozkazem, alespoň za našich životů, nesetkáme," vyslovil přání Michael Kocáb s tím, že ale musí připomenout, že intervenční vojska pěti států varšavské smlouvy sem vstoupila v neuvěřitelné síle, která se podobala silám použitým ve druhé světové válce. Přišlo 750 tisíc vojáků.