Zatím poslední část stavby, spojující příjezd od Poděbrad a hlavní tah na Mladou Boleslav, je v provozu už deset let. Podle radního Zdeňka Vocáska by za čtyři roky měla stavba pokračovat v rámci obchvatu obcí Všechlapy a Krchleby. Hlavní tah na Mladou Boleslav by se tak výrazně přiblížil železniční trati a obci Veleliby.

Nymburk podle Vocáska tlačí projekt kupředu, aby nezapadl mezi řadu dopravních záměrů, které kraj chystá. „Přeložku komunikací kolem obcí značenou jako D048 se v roce 2019 podařilo projednat i v územním plánu Krchleb a letos také u Všechlap. Předcházelo tomu i zjišťovací řízení, kde byl posuzován vliv stavby na životní prostředí,“ vysvětlil nymburský radní, podle kterého je dalším krokem příprava dokumentace pro územní rozhodnutí. Stavět by se podle jeho odhadu mohlo začít přibližně za čtyři roky.

„Cílem je vydání stavebního povolení v roce 2024 s následným výběrovým řízením na realizaci, kde investorem bude Ředitelství silnic a dálnic, s předpokládanou cenou 893 milionů korun bez daně,“ uvedl Zdeněk Vocásek.

Objevily se přitom i hlasy, zpochybňující účelnost stavby navazující na obchvat Nymburka. „Z uživatelského hlediska ta silnice funguje, jak je, pokud do ní neustále někdo nevrtá,“ uvedl v diskuzi na sociální síti například Ondřej Čížek.

S tím však radní nesouhlasí. „Podle sčítání dopravy se čeká výrazný nárůst v nacházejících letech a stávající silnice na to není připravena. I současná hustota provozu s sebou nese časté vážné dopravní nehody v daném úseku,“ připomněl Vocásek.

Kudy přesně má nový úsek hlavního tahu na Mladou Boleslav vést? Z kruhového objezdu pod všechlapským vrchem má mířit k železniční trati u Velelib, dále podél železniční dráhy, která však v další části mírně uhýbá doleva, zatímco silnice by měla držet přímý směr rovnoběžný se současnou silnicí. Napojit na ni by se měla za Krchleby.

Deset let obchvatu
Současný obchvat Nymburka zkracující cestu na hlavním tahu od Kolína a Poděbrad a zcela se vyhýbající městu byl slavnostně otevřen 5. října 2010, tedy téměř přesně před 10 lety. Podařilo se mimo město odklonit výraznou část tranzitní dopravy a zvýšit tak dopravní prostupnost města. I přes jeho dvouproudovost a kvalitní povrch se na něm za dobu fungování stalo několik tragických nehod. Ty byly způsobeny nepřiměřenou rychlostí, případně mikrospánkem na přehledném úseku. Příkladem může být nehoda řidiče z Poděbrad, který zezadu narazil do odstaveného nákladního vozidla v odstavném jízdním pruhu a náraz nepřežil. Jelikož obchvat svádí řidiče k jízdě vysokou rychlostí, v posledních letech se na něm začali objevovat dopravní policisté, kteří tu měří rychlost projíždějících aut.