Lidé viděli videomapping, který vizuálně zpracoval několik motivů. Jednak momenty z historie města včetně důležité železnice. V další části pak byly připomenuty osobnosti s městem spjaté, a tak se objevily tváře skladatele Bohuslava Matěje Černohorského, literátů Boženy Němcové a Bohumila Hrabala, nebo herce a režiséra Miroslava Macháčka.

Projekce představila také některá známá místa, pozoruhodná byla projekce samotných hradeb na hradby a jejich následné mizení.

V poslední části pak grafika připomněla úspěchy současných sportovců reprezentovaných v současnosti především basketbalem.

Zdroj: Youtube