V Husově sboru u Parku hrdinů začne krátce po 18. hodině pohádka nejen pro děti Kniha pravěku od Petrpaslíkova divadla. Půjde o loutkové divadelní představení. Před sedmou bude nachystán kytarový koncert Adama Morkuse. Zhruba ve 20 hodin by měl začít koncert Marcela Zmožka. Půjde o hodinový koncert známého zpěváka hitů. Program zakončí přednáška s promítáním od cestovatele Pavla Bendy z jeho cest po východní Africe.

Kostel svatého Jiljí nabídne od 18 hodin dětský koutek, v němž mohou caparti malovat s Lenkou Vítů. Neobvyklá nabídka je připravena na 19. hodinu v rámci bodu Výroba hostií a mešního vína s ochutnávkou. „Naše kostelnice Renata Matějková nastíní službu kostelnice, ukáže hostie a mešní víno, vysvětlí jejich výrobu a dá ochutnat,“ uvedl farář Jaroslav Krajl. Před 20. hodinou Eliška Nehybová přiblíží život svaté Anežky České. Mezi 21. a 23. hodinou se chystá komentovaná prohlídka varhan s Lenkou Grešovou a překvapením na dobrou noc.

Evangelický kostel nabídne od 19 hodin klasickou Erbenovu pohádku Jabloňová panna zpracovanou netradičním způsobem. Od 21 zazpívá skupina Suchá větev country písně.

Pro zájemce bude otevřen od 18 do 22 hodin jinak nepřístupný kostel svatého Jiří.

Ilustrační foto - uzavírka.
Lysá zlepšuje dopravní situaci
Oblíbená akce, která je nesentimentální vzpomínkou na Bohumila Hrabala, se vydařila.
Na Hrabalovo Kersko se zázračně vyčasilo

PROGRAM NOCI KOSTELU V NYMBURCE:

Nymburk, Evangelický kostel
Program Noci kostelů 24. května 2019
18:00-18:30 - biblické a hudební zahájení slavnostní zahájení se zpěvem, modlitbou a uvedením programu Noci kostelů 2018
19:00-20:30 - ÚSTAV ÚŽASU: Karlova a Jaromírova pohádka Klasická pohádka Karla Jaromíra Erbena „Jabloňová panna“ zpracovaná velmi netradičním způsobem.
21:00-22:30 - Koncert skupiny Suchá větev country, trampské a folkové písně
22:30-23:00 - zpívání na dobrou noc

Celovečerní program:
přátelské posezení s jídlem a pitím před kostelem „Vybavení kostela vypráví“ - komentovaná prohlídka kostela prohlídka kostela, historické okénko, možnost osobních rozhovorů s farářkou a členy sboru, hry pro děti, program pro děti na zahradě u kostela

Nymburk, Husův sbor, park Hrdinů
18:00-18:00 - Zahájení Noci kostelů 2019 v Husově sboru
18:00-18:05 - Úvodní modlitba
18:05-18:40 - Pohádka (nejen) pro děti „Kniha pravěku“ od Petrpaslíkova divadla Loutkové divadelní představení Petrpaslíkova divadla (pod vedením Petra Pištěka).
18:50-20:00 - Kytarový koncert Adama Morkuse Fingerstyle Acoustic Guitar - kytarový koncert.
20:00-21:00 - Marcel ZMOŽEK: Koncert „Láska je největší dar“ Hodinový koncert známého zpěváka hitů a písní nejen svých, ale i jeho otce Jiřího Zmožka a dalších. Na tento koncert, jakož i na ostatní program Noci kostelů v Husově sboru, je vstup zdarma.
21:00-22:30 - Dobrodružné cesty po východní Africe (Etiopie, Keňa, Tanzanie, Zimbabwe) s Mgr. P. Bendou. Přednáška s promítáním od známého cestovatele Mgr. Pavla Bendy. Po asi hodinové přednášce bude prostor na dotazy a na cestovatelskou poradnu pro zájemce, kteří by se sami chtěli vydat na podobné cesty.
22:30-23:00 - Písně s piánem: Půl hodinky s písněmi moderními i klasickými, k poslechu i ke společnému zpěvu.
23:00-23:05 - Závěrečná modlitba
23:10-23:10 - Závěr Noci kostelů 2019 v Husově sboru

Celovečerní program:
Dětský koutek (je k dispozici od 18 hodin po celou dobu Noci kostelů). 
Dětský koutek - malé úkoly a malé odměny pro malé návštěvníky Noci, jsou připraveny během celého večera.
Občerstvení zdarma všem návštěvníkům Husova sboru od 18 do 23 hodin. 
Občerstvení je všem návštěvníkům Husova sboru zdarma k dispozici po dobu celého večera od 18 do 23 hodin.

Nymburk, kostel sv. Jiljí
Program Noci kostelů 24. května 2019
18:00-18:05 - Zahájení - Zvonění zvonů
18:00-20:30 - Dětský koutek: Děti si budou moci malovat s Lenkou Vítů. Možná dostanou i odměnu. 
18:05-19:00 - Mše svatá
19:00-19:30 - Výroba hostií a mešního vína s ochutnávkou. Naše kostelnice Renata Matějková nám nastíní službu kostelnice, ukáže nám hostie a mešní víno, vysvětlí jejich výrobu a dá ochutnat.
19:45-21:00 - Příběh sv. Anežky České - cesta české princezny k svatořečení. Eliška Nehybová nám přiblíží život sv. Anežky České. Připomínáme si tímto třicet let od jejího svatořečení.
21:00-23:00 - Komentovaná prohlídka varhan s překvapením na dobrou noc. Lenka Grešová nám předvede naše varhany. Připravila si pro nás překvapení. Tak se máme na co těšit. 
23:00-23:15 - Ukončení Noci kostelů (poděkování), požehnání a uzavření kostela

Celovečerní program:
Celou noc vás bude provázet Marie Kateřina Műllerová v roli moderátorky.

Nymburk, kostel sv. Jiří
Program Noci kostelů 24. května 2019
18:00-22:00 - Kostel bude otevřen. Máte jedinečnou příležitost si prohlédnout tento kostel. Normálně je nepřístupný.

Program Noci kostelů nyní v České republice připravuje již téměř 700 kostelů a modliteben.

Festival Rock & Pop rozbil stan na dva dny v Parku Pod Hradbami.
Festival Rock & Pop zanechal rozpaky
Rojení chroustů. Spásají listy stromů a kladou do půdy vajíčka.
Chroust maďalový ohrožuje i lesy na Nymbursku