V antické mytologii se o tomto hornatém ostrovu praví, že když se nejvyšší starořecký bůh Zeus rozhodoval, kde se má narodit, vybral si jeskyni v pohoří Dikti právě na Krétě. Dodnes se tomu nikdo nediví, protože největší řecký ostrov, ležící jihovýchodně od poloostrova Peloponés, omývaný Egejským, Libyjským a Středozemním mořem, je divoce krásný, opojně voňavý a vlídně romantický.

Asi deset dnů jsme se pohybovali v jeho jihovýchodní části a prohlédli si tady několik zajímavých míst. Samozřejmě, že mnohde na nás dýchla tisíciletá historie. Někdy se také říká, že na tomto ostrově se moře a hory spojují s oblohou, takže tady jsou antičtí bohové blíž.

První navštívenou lokalitou východní Kréty bylo menší městečko Kritsá. Toto místo se nachází zhruba deset kilometrů od města Agios Nikolaos a jsou zde k vidění ukázky místní tradiční architektury.

Městečko je vystavěno ve svahu, jeho malé bílé domky se choulí jeden k druhému a vytvářejí tak spleť křivolakých uliček a romantických zákoutí. Obyvatelé Kritsy žijí v převážné míře tradičním způsobem života a prý dodržují staré zvyky a obyčeje. Městečko bývá považováno za centrum zdejšího lidového umění a zejména ho proslavily nádherné výšivky. Této tvorbě se věnuje většina místních žen. Naleznete zde však i jiná tradiční řemesla jako nožířství, hrnčířství a podobně. Oblasti směrem k nedaleké planině Lassithy jsou využívány zemědělsky. Půda se musela zbavit kamení, důkazem toho jsou mnohé zídky různých tvarů a velikostí.

Ačkoliv část farmářů už přešla k modernímu způsobu obdělávání půdy, není žádnou výjimkou potkat zde například staříka s plně naloženým oslem, nebo stařenky v černém, jak s motykou míří na pole. Velice příjemná byla i prohlídka místní olivové farmy. Tady jsme vyslechli zajímavý výklad o pěstování, úpravě a využívání této skvělé plodiny.

(pokračování cestopisu za týden)

MILAN ČEJKA