V okresním městě otevřeli na Základní škole Komenského i Letců R.A.F. po třech nových třídách. ZŠ Tyršova zprovoznila dvě třídy prvňáků.

Nymburské základky připravily pro nový školní rok několik novinek. Podle ředitele ZŠ Komenského Tomáše Danzera budou jednou z novinek elektronické žákovské knížky. „Zavádíme elektronickou žákovskou knížku, chceme rozšířit zákaz mobilních zařízení i o přestávkách a po chodbách školy rozmístíme knihobudky,“ přiblížil změny v novém školním roce Danzer.

Na ZŠ Letců R. A. F. rozšířili nabídku volby cizích jazyků jako povinného druhého cizího jazyka. Kromě povinné angličtiny si děti mohou vybrat i němčinu, ruštinu nebo francouzštinu. Podle ředitele školy Jiřího Cabrnocha se školáci mohou také těšit na více hodin tělocviku.

„Nově je v 6. ročníku navýšena tělesná výchova na tři hodiny týdně a v 7. ročníku jsou nově vytvořeny volitelné předměty Tvořivá čeština a Pohybové hry. První předmět hravou formou včetně prvků dramatické výchovy přibližuje dětem mateřský jazyk. Pohybové hry navazují na hodinu tělesné výchovy navíc,“ vysvětlil Cabrnoch.

V Poděbradech se prvňáci vydali do Základní školy TGM a Základní školy Václava Havla. Do lavic druhé jmenované školy letos poprvé usedlo 108 žáčků ve čtyřech prvních třídách. Do školy T. G. Masaryka přibylo celkem 94 nových žáčků, z toho 44 jich bude navštěvovat školu na Žižkově.