„Hřiště nasvěcuje šest sloupů o výšce 8,2 metru s 18 reflektory o celkovém příkonu 7 200 wattů. Nevytváří rušivé světlo a je přesně vycentrováno na hrací plochu. Na hrací ploše je osvětlenost 180 - 200 luxů, což je pro jakýkoliv sport velmi komfortní,“ uvedl Ondřej Vetešník, ředitel Nymburské o.p.s., která sportoviště provozuje. Projekt byl podpořen z rozpočtu města částkou 303 tisíc korun a o zbytek částky 143 769 korun se postarali sportovní nadšenci, kteří je zaplatili za pronájem sportovišť.