Projekce dokumentu Kubelíkova 66 se konala za přítomnosti režiséra Martina Kubíče a následovala s ním i krátká diskuze. Jedním ze dvou hlavních přednášejících byl architekt Karel Hájek z Fakulty stavební ČVUT, který je velkým znalcem architektonického dědictví železnice a mimo jiné se spolupodílel na architektonickém řešení rekonstrukce pražského hlavního nádraží. Přijel do Nymburka, aby se podělil o inspirativní příklady především ze zahraničí, kde se městům daří nacházet nová využití starých výpravních budov, drážních skladišť a vodáren.

Druhým hostem byl Radim Wolák, který je pedagogicky činný na Univerzitě Karlově, kde se věnuje mediální výchově. A je také sedmým rokem starostou středočeských Velvar. Nejprve se ale městu věnoval v rámci občanských aktivit. Ve Velvarech se již několik let daří podporovat komunitní život a zapojovat nejširší veřejnost do plánování města. Za poslední roky se tak podařilo obnovit plovárnu, hřbitovní kostelík sv. Jiří, v rekonstrukci je stará záložna, z níž bude kulturní dům. V době covidu začali obyvatelé koordinovaně sázet stromy a nyní se aktivně věnují krajině a vodě v okolí Velvar.

Obě přednášky doplnil komentář organizátora akce Jana Červinky o místní nymburské reálie a kontext – jak železniční, tak komunitní. „Je důležité vnímat své okolí a aktivně se podílet na jeho podobě,“ připomněl Červinka. Účastníci byli také pozvání na výstavu České komory architektů, která probíhá po celý říjen v prostorách radnice a představuje vybrané realizace ze soutěže Česká cena za architekturu.

Den architektury pořádá v Nymburce skupina nadšenců už deset let. V letech 2012–2021 uspořádali 10 akcí, vystřídalo se na nich 5 místních průvodců, 6 přednášejících hostů, promítli 12 filmů o architektuře, zorganizovali 1 plavbu po valech a 6 dětských programů. Celkovou návštěvnost odhadují na 700 návštěvníků.