Asi padesátka příznivců klubu Off-road Milovice z celé České republiky uklidila rozsáhlou plochu, na které by se podle Dalibora Dostála, ředitele organizace Česká krajina, měly v budoucnu rozšířit ohrady pro divoké koně a pratury. 

"Těžké offroady sloužily nejenom k přepravě účastníků po bývalém vojenském prostoru, ale také k vytrhávání starých pneumatik ze země nebo převozu nasbíraných odpadků na okraj pastviny, odkud se v pracovní dny odvážejí do sběren a dalších zařízení,” vysvětluje Dalibor Dostál.

Není to poprvé, kdy členové klubu pomáhali s uklízením odpadků v této oblasti. Právě z původní pastviny v minulosti odklidili desítky černých skládek a odvezli několik tun odpadů. Pravidelně se také věnují čištění ploch, které využívají k jízdě v terénu. 

„Uklízení černých skládek na tak rozsáhlém území ale určitě nemůže být pouze záležitostí dobrovolníků. Do budoucna se budeme snažit iniciovat, aby na této činnosti více spolupracovaly kompetentní instituce, jejichž práci zatím dobrovolníci často nahrazují,“ doplnil Dalibor Dostál. Dobrovolníci se budou úklidu bývalého vojenského prostoru věnovat opět na jaře.

Organizace Česká krajina
Ochranářská organizace Česká krajina stojí za projekty spojenými s návratem a ochranou velkých kopytníků. Na pastvině na okraji Milovic se díky ní pase stádo divokých koní a praturů. Do rozsáhlé lokality nedaleko Benátek nad Jizerou zase nechala přivézt několik zubrů. Česká krajina spolupracuje s experty z Biologického centra Akademie věd České republiky, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Univerzity Karlovy v Praze, Ústavu biologie obratlovců Akademie věd České republiky, České zemědělské univerzity v Praze, Mendelovy univerzity v Brně, Masarykovy univerzity v Brně a dalších odborných institucí.