Celkem osm naučných tabulí hodlá postavit podle Labe učitel Jan Petřík. Tím se zhmotní jeho diplomová práce ze studií. Zřícenina hradu Mydlovar tak po letech zřejmě ožije a místo turisticky zatraktivní.

„Tabule budou zpracovány pro turisty i školy. Tématicky se budou věnovat fauně, flóře, lužním lesům obecně i v Polabí, dále ochraně přírody a krajiny, historii zříceniny hradu Mydlovar a hydrologii,“ vyjmenoval Petřík s tím, že tabule nebudou rozhodně šetřit na fotografiích.

Naučná stezka je dlouhá 4 kilometry a podle Petříka bude vybudována přes letní prázdniny. „V září bych ji chtěl otevřít,“ uvažuje Petřík.

Mydlovarský luh leží v katastru obcí Ostrá a Kostomlaty nad Labem. Podle pověsti založila hrad Mydlovar kněžna Libuše. Jeho stav je neutěšený, ale zatím není na programu dne.

Náklady na tabule jsou spočítány zhruba na 75 tisíc korun. „Padesát tisíc dostane pan Petřík jako dotaci od města, zbytek by měl dostat od Mikroregionu Polabí,“ uvedl místostarosta Pavel Fojtík.

Mydlovarský luh je přírodní rezervace a jde o soustavu mrtvých labských ramen vzniklých ve 30. letech 20. století po regulaci řeky. Nejvýznamnější je oblast okolo Farského potoka.

Pro svůj význam byl Mydlovarský luh zařazen do soustavy Evropsky významných lokalit Natura 2000.