V jarních a letních měsících naprostá většina z nás ráda stoupá, nejlépe s celou rodinou, za památkami do strmých kopců, ať už na krásný hrad či pouhý pozůstatek kdysi mocné stavby. Někdy však není třeba cestovat ani příliš daleko a ani příliš vysoko, abychom se dostali na místo, kde kdysi stával středověký hrad. Stačí se jen dobře rozhlédnout kolem sebe!

Nedaleko Nymburka totiž stojí hrad – nebo přesněji zbytky hradu – Mydlovar, který je jen 300 metrů od rušné cyklostezky kolem Labe. O kopci pochopitelně nemůže být v tomto případě ani řeči. Kdybyste se tam chtěli vydat, hrad Mydlovar leží mezi obcemi Ostrá a Kostomlátky. A nejlepší cesta pěšky i na kole k němu je od jezera v Ostré po modré směrem k řece.

Hrad Mydlovar není nijak zvlášť vyhledáván, ani příliš nevstoupil do povědomí obyvatel okolních měst. Asi se tomu nemůžeme příliš divit- ve srovnání s jinými zříceninami toho dnes na Mydlovaru mnoho k vidění není. Na druhou stranu se však kousek od Nymburka jedná o připomínku naší nejstarší minulosti, vždyť hrad byl založen někdy v osmdesátých letech 13. století a zanikl po roce 1548.

Turisté o hrad poprvé projevili zájem v roce 1941, kdy se po záboru Sudet hledaly nové atraktivní lokality. Ale až někdy v 60. letech minulého století vznikla modrá turistická stezka ze Stratova k Mydlovaru. Poté si ochránci přírody všimli unikátních zbytků typického polabského lužního lesa kolem hradu a zasadili se o vytvoření státní přírodní rezervace Mydlovarský luh (v červnu roku 1989). Současně v těsné blízkosti hradu vyrostla bažantnice. Turistické značení pak postupně zanikalo, takže na přelomu tisíciletí byl hrad před zraky neznalých kolemjdoucích téměř schován. Teprve v roce 2002 došlo k obnově turistického značení, resp. tradiční přístup k hradu napříč lesem byl nahrazen novým a snazším přístupem od řeky.

Abych dostál profesi historika, nemůže zde chybět malý historický exkurs. Zakladatelem hradu byl podle všeho Mutina z Kostomlat. Tento šlechtic vystavěl poměrně jednoduchý hrad - bez věže s plášťovou opukovou a cihlovou zdí. Možná existence věže sice dosud nebyla definitivně vyvrácena, ale typologicky se tyto tzv. zavřené hrady stavěly v druhé polovině 13. století bez věží. Po pánech z Kostomlat se v polovině 14. století stal majitelem hradu Půta z Častolovic, po jeho smrti 1397 hrad vlastnili pánové z Vartemberka, dále Jan Puška z Kunštátu, snad Jiří z Poděbrad, Jan z Šelmberku a Bedřich z Donína. Po husitských válkách hrad postupně mizí z listin. Pro další staletí se nám tak nedostává žádných konkrétních zpráv. V urbáři z roku 1553 se už o hradu Mydlovaru píše pouhé: „…žádných krovů ani podlah není, jednom zdi tak pustě stojí.“

Nyní již dost slov a vzhůru na hrad Mydlovar!

Autor: Pavel Fojtík