Ve večerních hodinách obdržela služebna městské policie telefonické oznámení, že před kavárnou spadl podnapilý muž do Malých Valů. Hlídka strážníků po příjezdu na místo zjistila, že podnapilého muže již z Valů vytáhli jeho přátelé a že je na místě ošetřován lékařskou službou první pomoci. Dle výpovědi svědků muž během krátké doby vypil láhev tvrdého alkoholu. Na místo se dostavila i hlídka státní policie, která se opilého muže marně snažila podrobit testu na alkohol v dechu.

Strážníci poté na žádost zdravotníků asistovali u převozu podnapilého muže do nemocnice, kde byl umístěn na jednotku intenzivní péče. Přítomnost strážníků se ukázala jako prozíravé opatření, protože silně podnapilý muž během ošetření s personálem nemocnice nespolupracoval a chvílemi se choval agresivně. I proto musel být přivázán k lůžku popruhy.