Zásadní rekonstrukce Základní školy Václava Havla v Poděbradech jde do finále. Interiéry jsou připravené na příchod žáků, na venkovním plášti se bude ještě měsíc pracovat. Od otevření školy v roce 1979 je to první větší investiční akce do této panelové budovy, do které 
v nejsilnějších rocích chodilo téměř 1 100 žáků. K oslavám 35 let existence školy tak dostali žáci i zaměstnanci parádní dárek.

„Musím pochválit vedení města, které uznalo, že tato škola je potřebná a je nutná její rekonstrukce. Supermoderní tělocvičny jsou už hotové za 23 milionů, tuto částku plně hradilo město, a výměna oken, parapetů, nové střechy a zateplení celé budovy právě finišují. Tato akce přišla na 34 milionů korun s dotací 17,3 milionu z Ministerstva životního prostředí," vypočítává rozsah generální opravy ředitel školy Vlastimil Špinka.

ZŠ Václava Havla bude od prvního září navštěvovat 628 dětí. Třídy jsou po šestadvaceti žácích, s jednou výjimkou, kde je 30 školáků. Čerstvých prvňáčků usedne do lavic jedné třídy dvacet čtyři, přičemž třídy budou čtyři.

„Máme nachystané využití pro volné třídy po odeznění populační vlny. Potřebujeme samostatné odborné pracovny na dějepis, jazyky, počítače, takže využití bude," ví si rady ředitel Špinka.

Pro nový školní rok má vedení školy připraveno několik samostatných programů. „Součástí nové strategie vzdělávání je i šest tematických okruhů, které jsou u nás vyučovány jednak integrovaně 
v některých předmětech a jednak podrobně rozpracovány pro jednotlivé ročníky do šesti projektových dnů, kterých se účastní všichni žáci naší školy," uvádí Špinka. Letos tak žáky čekají projety Osobnostní a sociální výchova, Mediální výchova, Výchova demokratického občana, Environmentální výchova, Výchova 
v evropských a globálních souvislostech a Multikulturní výchova. Sama škola je také 
v podstatě multikulturní, nebo řekněme multietnická, neboť ji navštěvují čtyři Bharmánci, početná skupina Ukrajinských dětí a také čtyři Mongolci.

Při škole existuje Univerzita 3. věku, kdy v průběhu roku dochází k propojení výuky malých žáčků s vyzrálými staršími studenty. Základní škola Václava Havla má rozhodně co nabídnout.

Na prvňáčky bude čekat zvířátko, které jim pomůže s učením

close Paní učitelka Iva Šturmová se těší na nové prvňáčky. zoom_in

Osmnáct let učí prvňáky 
a druháky na Základní škole Václava Havla v Poděbradech sympatická Iva Šturmová. Před příchodem nových žáčků jsme ji krátce vyzpovídali.
Jak se za tu dobu, co učíte, změnily děti?
Změnil se materiální pohled dětí na svět. Dříve byly vděčnější i za malé dárky. Dnes to berou s větší samozřejmostí. Zůstala ale spontánnost a bezprostřednost dětí a to je právě to, co mě na té práci baví. Každé dítě je jiné a podle toho musím také volit přípravu a téma, čím je zaujmout.
Změnila se nějak metodika výuky?
Mění se přístup. Děti mají více informací, využívá se více počítačů. Děti dnes u počítačů ale tráví příliš mnoho času a z výborného sluhy se stává špatný pán. Radši si s nimi povídám, přečtu pohádku, protože mnoho dětí neumí poslouchat a soustředit se.
Co tedy čeká vaše prvňáčky?
Pokaždé máme nějaké zvířátko, které se s dětmi učí. Jaké, neprozradím, ale mohu slíbit, že bude prvňáčkům pomáhat a radit. Už jsme tu měli pandu, surikatu či tučňáka.
Jak probíhá po dvou letech loučení?
Není to nejjednodušší a padají slzy na třech stranách. Někdy pláčeme i s maminkami, ale zase vím, že ty moje žáčky předávám do dobrých rukou kolegyň.
Potkáváte se po letech?
Vídáme se a s některými jsem v kontaktu. O prázdninách měli dokonce dva moji bývalí školáci svatbu.