Jako každý rok se všichni sešli nejprve před kostelem, kde dostali svíčku. Tu si mohli zapálit od rozdělaného ohně, který zahořel před křížem.

„I starosti mají místo v našem životě. V této chvíli by bylo optimální, kdybychom je nechali za sebou. Aspoň kousek. Otevřete se tomu, co říká liturgie. Je dobře, že jsme dnes tady. A budeme–li otevřeni nespoutáni minulostí a budoucností, budeme–li otevřeni slovům liturgie a Bible, je naděje, že z té vigilie, bohoslužby velikonoční odejdeme obhaceni.“

To byla slova kněze, který přítomné přivítal na bohoslužbě. Poté se všichni odsunuli do kostela s rozsvícenou svíčkou v ruce, aby prožili příjemné chvíle připomenutí vzkříšení Ježíše Krista.