Ráno se děti postupně scházejí ve školce, hrají si se svými oblíbenými hračkami a věnují se různým hrám. Poté následuje komunikační kruh zaměřený na konkrétní téma a danému tématu jsou přizpůsobeny další řízené činnosti. Kromě aktivit uvnitř školky tráví děti pravidelně čas venku na zahradě, nebo na vycházkách do přírody. Oblíbeným cílem bývá Ostrov, hřiště u Labe nebo jezero. Podnikají i větší výlety a exkurze za poznáním. Na příklad ve spolupráci s Lesy ČR navštívily Kersko. Na květen byl pro děti připraven Pohádkový les plný veselého překvapení a v červnu se můžou těšit na projížďku parníkem po Labi.

Mateřská škola Vřesová se nachází v okrajové čtvrti Poděbrad mezi rodinnými domy. Současná patrová budova školky byla uvedena do provozu v roce 2012. Jsou zde dvě heterogenní třídy, které se jmenují Žabičky a Delfínci. K budově patří zahrada, která obklopuje celou školu a děti využívají pískoviště, průlezky, kopec a další součásti nové zahrady. V každé třídě jsou hrací koutky a od rána mají děti možnost výběru, ve které části si budou hrát. Děti chodí na procházky do lesoparku Obora, k Labi, na pole, louky v okolí Polabce a na školní zahradu. Děti mají možnost navštěvovat lekce angličtiny a plavání. Nedávným velkým zážitkem byl ve školce den čarodějnic, kdy se všichni převlékli do kostýmů a vyzkoušeli své dovednosti na šesti stanovištích. Létali na koštěti, ochutnávali lektvar, chodili v sedmimílových botách, lovili pavouky z fazolí, házeli pařátkem a věnovali se čarovnému kreslení.

Už zítra v tištěném vydání Nymburského deníku představíme MŠ Proftova v Poděbradech