Školka disponuje dvěma věkově smíšenými třídami, které se jmenují Žabičky a Krtečci. V blízkosti se nachází park Na Ostrově, který umožňuje dostat se snadno do přírody a odehrává se zde dobrodružné putování za skřítky.

Školka má zpracovaný vlastní školní vzdělávací program s názvem „Hrajeme si celý den“. Ke každému dítěti přistupují paní učitelky individuálně, snaží se o všestranný rozvoj osobnosti dítěte, učí je novým dovednostem, sociálním postojům a probouzí u dětí kladný vztah k přírodě.

Školka se specializuje na větší rozvoj dětí v oblasti výtvarné, hudební a sportovní. K tomu jí slouží pěkně vybavený výtvarný ateliér, klavír a různé hudební nástroje, zahrada a rozmanité sportovní náčiní.

Předškoláci jsou postupně připravováni na budoucí nové prostředí, k čemuž pomáhá spolupráce se ZŠ Tyršova, pod kterou školka spadá. Děti navštěvují první třídu a účastní se školních akcí.

Během roku jsou pro děti připravovány různorodé aktivity jako je na příklad Mikulášský karneval, vánoční besídka, rozsvícení vánočního stromečku na zahradě s vypouštěním balónků s přáním Ježíškovi, taneční vystoupení na různých kulturních akcích, divadelní představení, výlet na hory, kurs plavání nebo škola v přírodě.

Už zítra v tištěném vydání Nymburského deníku představíme MŠ Montessori Poděbrady.