Zahrada je využívána nejen k různým hrám a odpočinku, ale rovněž zde najdeme zeleninový a bylinkový záhonek. Školka je totiž zapojena do projektu Malý zahradník, což je vzdělávací program, který si klade za cíl vzbuzovat u dětí zájem o přírodu, o procesy a zákonitosti, které v přírodě probíhají, budovat v dětech zodpovědnost, samostatnost a zdravou soutěživost. Každá třída se stará o svůj záhonek, kde na jaře vysejou saláty, ředkvičky, hrášek a mrkev a společně jej obhospodařujou.

Přírodě a její ochraně se věnují v rámci Dne země, kdy se seznamují s tříděním odpadu nebo čištění studánek.

Při nedávných Velikonocích děti na zahradě hledaly poklad, soutěžily, skákaly v pytlích nebo prolézaly obruče a také vyráběly květináč s barevným vajíčkem a veselým zajíčkem. Na konci dubna si užívaly čarodějnický den, kdy se všichni oblékli do kostýmů.

Kromě zahrady využívá školka dva nedaleké parky k naučným procházkám a odpočinkovým činnostem nebo betonové hřiště sokolovny ke sportovním aktivitám jako jsou míčové hry, jízda na koloběžce či na kole.

Pro děti jsou připravovány výlety i mimo město. Děti na příklad navštívily svíčkárnu v Šestajovicích a planetárium v Praze.

Už zítra v tištěném vydání Nymburského deníku představíme MŠ TGM a Labská v Poděbradech.