Na sociální síti jednoho z obyvatel se tak lze dočíst také následující vyjádření. „To, že se nám s revitalizací ulice Na Příkopě nedaří, to už mi nevadí. To, že mám furt za….ý boty od bláta, to už mi taky nevadí. Ale to, že ta nešťastná rekonstrukce způsobila naprostý kolaps v dodávce reklamních letáků do všech mých schránek, to mě jako "dostává z domečku". Já už několik dnů absolutně netuším, co se děje v Lidlu,“ píše ironicky místní obyvatel.

Rekonstrukce ulice Na Příkopě začala už v říjnu. „Byl stržen povrch komunikace a společností VaK Nymburk položen nový kanalizační řad. V této fázi stavby došlo k odkrytí pozůstatků středověkých budov, u kterých bude proveden další výzkum. Sedmnáctidenní archeologický výzkum provedou archeologové z Ústavu archeologické památkové péče středních Čech. Ten však nelze za současných klimatických podmínek bohužel ani začít,“ uvedl Petr Černohous, mluvčí nymburské radnice.

Kvůli mrazu nelze začít ani pokládku nového vodovodního řadu včetně přípojek. Při pracích by nebyl dodržen správný technologický postup, což by se mohlo vymstít až v průběhu následujících let. A pochopitelně také by hrozilo, že zamrzne stávající vodovodní řad.

Zahájení prací v této lokalitě je tedy nyní v nedohlednu, a tak město alespoň vytvořilo cestu obyvatelům bytového domu čp. 2553, kteří se tak zase dostanou autem do garáží a ven.

V době, kdy stavba běžela, působila nákladní auta na přilehlé Palackého třídě a v okolí dopravní problémy, které se snažilo město řešit dočasnými úpravami. Teď při zastavení prací by zase dočasné zákazy parkování měly přestat platit. „V ulici Palackého došlo ke zrušení původně navrženého zákazu stání po celé levé straně komunikace. Aktuálně jsou vyznačeny dvě „výhybny“, kde je možno se bezpečně minout s protijedoucím nákladním vozidlem stavby. Byl tak uvolněn maximální možný počet parkovacích míst, jak pro zásobování, tak pro rezidenty a návštěvníky. Zhotovitel díla přislíbil, že ve fázích stavby, kdy se nebude očekávat pohyb vozidel v protisměru, značky zákazu stání zneplatní a celá ulice bude v těchto časových úsecích fungovat v běžném režimu,“ vysvětluje komplikovanou situaci místostarostka Stanislava Tichá.

Zvažovaný příjezd ve druhém směru po Palacké třídě, tedy od Poděbradské ulice z křižovatky u Slavie, znemožňuje špatný technický stav mostků přes Valy.

A tak bylo zjištěno, že zatím se může pracovat pouze v sousední lokalitě Na Rejdišti, kde se položí nový kanalizační řad. „V souvislosti s pozastavením první etapy bude zahájena etapa druhá v ulici Na Rejdišti, kde budou provedeny prozatím pouze výkopové práce pro kanalizaci a položen nový kanalizační řad, protože tyto stavební práce lze provádět i za nepříznivých klimatických podmínek,“ doplnil Černohous.