Stoletý betonový most přes Cidlinu bude zbourán a na jeho místě vyroste úplně nový. Postupem času a působením celé řady nepříznivých vlivů se dostal do havarijního stavu, takže případná rekonstrukce je podle odborníků prakticky nemyslitelná.

Kontrolní sondy zjistily nepříznivou alkalickou reakci kameniva s pojivem. Dopravní značky na něm nyní omezují rychlost na 30 km za hodinu a váhu vozidla na 8 tun. Před časem byl do této lokality navržen nový most a k jeho výstavbě v příštích měsících dojde. Stavba bude bez středového pilíře, ale vozovku doplní po obou stranách chodníky.

Na okrajích mostu zůstanou zachovány geometricky dekorativní prvky. Celková investice vyjde na 67,1 milionů korun, z toho 59,3 milionů korun bude hradit Regionální operační program Střední Čechy. Most by měl být hotov 
v září tohoto roku. „Silnice vedoucí přes most směrem na Velký Osek a Kolín bude samozřejmě v obou směrech uzavřena. Řidiči mohou použít objížďku vedoucí od libického železničního přejezdu směrem na Opolany a Kanín. Uzávěrka začne platit od pondělí 30. ledna. Úplně nejdřív však dojde k přeložení inženýrských sítí. Staveniště se nachází v areálu Archeologické rezervace, takže zemní práce se budou provádět pod dohledem příslušných odborníků,“ uvedl libický místostarosta František Kubíček.

MILAN ČEJKA