Obrovské haló u lidí vyvolalo prodloužení uzavírky silnice z centra města na kruhový objezd. Příměstské části Polabec, Přední Lhota a Kluk tak zůstanou i nadále doslova odříznutí od města. Dalších sedm měsíců má totiž trvat přestavba záplavového mostu, která naváže na rekonstrukci mostu silničního.

Most rozhodně nebude otevřen v květnu, jak bylo v plánu. „Měli byste mě slyšet po ránu. To je nadávek. Každé ráno musím na kole přes hydroelektrárnu, autem to bylo pohodlnější,“ řekla prodavačka v samoobsluze v Kluku, která ale žije v Poděbradech.

Většina lidí však autem do práce jezdit musí. Místo pár set metrů si tak cestu po objížďce přes obchvat prodlouží asi o 20 kilometrů. Což na auto činí za 7 měsíců kolem 6 tisíc navíc.

„Manželka jezdí každý den do centra, to jsou jednoduché počty. Benzin není zadarmo. Proč firmy práce nezkoordinovaly a neudělaly oba mosty najednou, nechápu. Prostě jedna ruka neví, co dělá druhá,“ míní Leoš Pravec z Polabce.

Lucie Žáková vykopala radničního kostlivce, když si vzpomněla na lávku přes Labe. O té se na radnici mluví už několik let. „Chtěli bychom lávku, jakou mají v Nymburce. Vedla by z Polabce ke stadionu na Ostende,“ říká Žáková, která jezdí do Polabce za maminkou. Podobný problém by tak podle ní nevznikl.
Vedení města však o lávce neuvažuje. „Jenom přípravné práce takového projektu trvají dva roky. Lávka je začleněna v územním i strategickém plánu města, ale v současnosti máme jiné priority,“ řekla místostarostka Jiřina Soukupová.

Investorem přestavby dalšího, záplavového, mostu je krajský úřad. Ten podle slov mluvčího Martina Kupky nechce stavbu zdržovat. „Jsme před podepsáním smlouvy s dodavatelem stavby. Pak budeme ihned jednat o časovém harmonogramu, uzavírce a objízdných trasách,“ uvedl Kupka. Faktická situace je ovšem jiná. Lidé si budou muset pěkně připlatit za benzin.

Jisté není ani to, zda v červnu otevře zóna pro pěší a cyklisty na opravovaném silničním mostu. „My to jako město neovlivníme, záleží na stanovisku kraje, který je investorem přestavby záplavového mostu,“ uvedla Soukupová.

I proto je na programu dne znovu přívoz, který je jednou z možných variant z příměstských částí do města. „Odsouhlasili jsme na městské radě financování přívozu na další dva měsíce, tedy duben a květen. Uvidíme, jestli provozovatel přívozu bude i nadále ochoten spolupracovat,“ řekla.