Celé území bude až do konce května zavřené kvůli výměně mostků. Zákazové značky tak příchozí čekají vedle horní brány u vstupu do parku pod hradbami, před mostem u Velkých Valů u ulice Poděbradská a také kousek od bývalého koně u cyklostezky kousek od přístaviště směrem k mostku pod Katovnou. „Provoz bude upraven na místní komunikaci ulic Na Rejdišti, U Katovny a Na Přístavě z důvodu provádění rekonstrukce mostů přes Velké a Malé Valy. Prostor stavby bude zcela nepřístupný od 15. ledna do 31. května,“ uvedla mluvčí radnice Marta Svobodová.

Dva mosty přes Malé a Velké Valy u Katovny jsou ve špatném technickém stavu. Jejich konstrukce budou zdemolovány a během jara na místě postaví vybraná firma nové mosty. Město má projekt připravený už delší dobu, ale několikrát se nepodařilo vybrat dodavatele stavby. „V prvních dvou kolech se nikdo nepřihlásil. Až ve třetím kole přišly tři nabídky, z nichž byla vybrána ta nejnižší,“ řekl místostarosta Zdeněk Vocásek. Demolici s následnou výstavbou nových mostů provede firma N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, která nabídla cenu 8,8 milionů korun.

Mosty jsou určeny pro chodce a oddělují historickou část od dalších částí města. Jsou častou spojkou při procházkách k hradbám či na cyklostezku k Labi. Velký nápor zažívají třeba o posvícení, když právě tudy míří davy lidí na atrakce do parku pod hradbami. Na výrobě nových konstrukcí se podle nedávných slov starosty Tomáše Macha už pracuje. „V současné době probíhá výroba železobetonových mostních prefabrikátů. Samotné stavební práce budou zahájeny v polovině ledna a dokončení je plánováno na květen téhož roku,“ uvedl starosta.

close Dva mosty přes Malé a Velké Valy u Katovny jsou ve špatném technickém stavu. info Zdroj: Deník/Miroslav S. Jilemnický zoom_in S ohledem na špatný technický stav stávající konstrukce bude provedena demolice stávajících mostů, založení nové konstrukce na mikropilotách, zhotovení nových opěr z masivního železobetonu a provedení nové nosné konstrukce z prefabrikované desky vyztužené podélnými trámy z předem předpjatého betonu. Ten bude mít mimořádnou pevnost, dlouhou trvanlivost a odolnost pro nejnáročnější podmínky. Dokončení obou lávek je předpokládáno v květnu příštího roku. Po celou dobu rekonstrukce bude celý prostor staveniště nepřístupný veřejnosti a bude také nefunkční veřejné osvětlení v ulici U Katovny. Město za nové mosty a související práce zaplatí necelých 9 milionů korun.