Podle mistra stavby potrvá omezení dopravy na mostě přibližně měsíc. Další omezení jednoho jízdního pruhu se potom přesune na silnici mezi kamenným mostem a náměstím, kde bude výměna plynových trubek pokračovat.

Dva úniky plynu

První informace hovořily o havárii plynovodu před kamenným mostem. Podle mistra stavby Martina Němce ale nešlo o náhle prasklé potrubí a masívní únik na jednom místě, close Banner ženy info Zdroj: Jan Lakomý zoom_in jak se to mohlo z prvních zpráv jevit. „Na potrubí před mostem byly zaznamenány dva menší úniky plynu. Bylo rozhodnuto, že v rámci prevence dojde k výměně celého potrubí, které vede v mostní konstrukci. Aby se nestalo, že vyměníme část trubky nyní a za měsíc budeme kopat v další části mostu,“ vysvětlil mistr stavby. Už na konci minulého týdne tak pracovníci firmy prováděli výkopy na několika místech mostní konstrukce. Na zelené ploše za mostem na Zálabí jsou připravené nové trubky, které nahradí ty staré uvnitř mostní konstrukce. Vzhledem k tomu, že most je památkově chráněn, musí pracovníci postupovat s největší opatrností.

Výměna bude pokračovat směr město

Kompletní výměna potrubí uvnitř mostu potrvá již zmíněný měsíc. Pak by měla být zrušena dopravní omezení přímo na mostě a bude se opět jezdit oběma pruhy. Důvod k radosti je to ovšem jen zdánlivý. Výměna plynových trubek totiž bude pokračovat ještě pod silnicí vedoucí od mostu směrem k náměstí. A i tyto práce si vyžádají uzavření jednoho jízdního pruhu ve zmíněném úseku. „To je naplánovaná akce, s tím se takto počítalo,“ doplnil Němec. A právě tato uzavírka by měla trvat další týdny, zřejmě do půlky října.

Uzavírka u kruháků

Situaci navíc komplikuje fakt, že omezení spojená s výměnou plynového potrubí nejsou jediným problémem pro řidiče na průtahu městem během srpna. O pár stovek metrů dál na stejném tahu na ně čeká další uzavírka. Část Boleslavské třídy od policejního ředitelství po železniční nadjezd dostane nový povrch. První opatření na zmíněném úseku začala podle informací Krajské správy a údržby silnic platit od tohoto týdne.

Od 7. srpna by v tomto úseku neměla parkovat žádná vozidla a začnou přípravné fáze k celé akci. Následné frézování vozovky pak začne 14. srpna. Podle silničářů bude probíhat za provozu. Což ovšem s sebou přinese přinejmenším také kyvadlový jednosměrný provoz řízený semaforem. Už v tuto dobu bude pro řidiče efektivnější místo objet. Kompletní uzavírka spojená s pokládkou nového asfaltu je plánována v době od 20. do 26. srpna.