Most je součást silnice číslo 32. Pod ním vede silnice mezi Činěvsí a Velenicemi. Jeho oprava byla nutná, jelikož odborníci vyhodnotili jeho stav jako špatný.

„Voda prosakuje ve spárách mezi nosníky, je odhalená betonářská výztuž, která má nedostatečné krytí, na krajním nosníku je odpadlý kus betonu, došlo k odhalení kanálku předpínací výztuže, která je masivně napadena korozí, v přírubě nosníku navazuje podélná trhlina,“ vyjmenoval problémy Martin Buček z Ředitelství silnic a dálnic.

S ohledem na celkový stav bude provedena úplná přestavba mostu. „Základy stávajícího mostu budou ponechány,“ vysvětlil Martin Buček. Akce vyjde na zhruba 30 milionu korun a hotovo má být v půlce prosince.