Kromě jiných rekreačních lodí bude sloužit také jako kotviště pro výletní loď Blanice, která bude jezdit třikrát denně na trase do Nymburka a zpět. Poprvé plánuje její provozovatel vyjet letos na trasu na přelomu dubna a května při prodlouženém víkendu.

Plovoucí můstek je vybaven elektro rozvaděčem společně s čtečkou uživatelských karet a dvojicí zásuvek (230 a 400 V), připojením na vodu, kamerovým systémem, informačním značením a záchrannými prvky. V rámci přístaviště bude vybudováno osvětlení můstku včetně lávky a vstupního portálu.

Druhé přístaviště, tentokrát pro malá plavidla, vzniká souběžně na levém labském břehu ještě před kamenným mostem.