Hladoměř. Tak se jmenoval rybník, který kdysi býval po levé straně před Starou Lysou. Nyní je zde soustava tůní, nová výsadba stromků a v jedné z tůní vysoká tráva. Pojmenování Hladoměř zůstalo.

Projekt proměny lokality ze zarostlého „pralesa“ na oddechovou zónu se podařilo zrealizovat ani ne za dva roky. „Začali jsme na podzim 2009. Vyvážely se tuny zeminy, odstranili jsme javory podél potoka,“ vzpomíná starosta Vladimír Vaněk.

Mokřad Hladoměř, jak zní jeho oficiální název, je 700 metrů dlouhý, obsahuje několik ostrůvkových tůní a řečiště. Rozkládá se na ploše deseti hektarů.

„Vysadili jsme na mokřadu především vrby, topoly a jilmy. Na kraji soustavy tůní je stavidlo, kterým můžeme regulovat stav hladiny. Čeká nás ještě na straně od fotbalového hřiště výstavba čističky odpadních vod,“ řekl Vaněk s tím, že přístup k mokřadu bude pouze od hřiště.

Nyní prý lidé jezdí po cestě, kterou si v poli vytvořili zemědělci. Po zorání už zůstane pouze ta jediná. „Několikrát jsem odsud vyháněl lidi s autem, zrovna nedávno rodinu z Kostomlat,“ naříká starosta a ukazuje na rozježděný břeh.

Dosud mizivé nešvary na kráse, jakými jsou například ponechaný táboráček na pláži či poházené PET lahve, přebije pohled na před týdnem skončený prostor, kde je téměž 6 hektarů vodní plochy.

Mokřad nemá být komerčně využívaný. „Je to oddechová zóna pro pozorování přírody. Má čistě přírodní charakter. Chceme, aby se sem vrátilo ptactvo, ryby a obojživelníci,“ prorokuje Vaněk.

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky dohlížela nad proměnou krajiny u obce. Mokřad se podle ní nesmí hospodářsky využívat. „Ani zde nebudou lavičky, to už by dostalo ráz parku,“ ví starosta.

Náklady na Hladoměř se pohybovaly ke 20 milionům korun, 18 milionů získala Stará Lysá z dotací Evropské unie, 2 miliony zaplatila ze své kasy.

Mokřad Hladoměř se stal nově bránou do Starté Lysé. Redakce doporučuje jeho návštěvu. Je okouzlující.