„Podařilo se mi pozorovat minimálně jedno vyvedené mládě čejky chocholaté ve společnosti rodičů,“ uvedl přírodovědec. Pozoroval také hnízdící pár kulíků říčních, kteří vodí ještě nevzletná mláďata. „Rodinka lysek má minimálně dvě čerstvá pullátka, na hnízdech krmí minimálně dva páry silně ohrožených konipasů lučních, jeden pár strnadů lučních, hnízdit začínají s velkým zpožděním kvůli počasí motáci pochopi,“ konstatoval Radek Lučan.

V místě se daří i zajímavým rostlinám. „Našel jsem porost ohrožené brutnákovité kytičky ostrolistu poléhavého a do neuvěřitelného seznamu více než 70 druhů zde potvrzených střevlíčků přidal jeden další velmi vzácný druh. V loužích jsou tisíce pulců ropuch zelených, ale chytl jsem i pulce vzácné blatnice skvrnité,“ doplnil vědec.