Na jejich aktivity reagoval i ministr životního prostředí Richard Brabec, který na sociální síti vyjádřil podporu zachování mokřadu. „Dostali jsme podnět, že v Lysé nad Labem chtějí zastavět mokřad. V době sucha ale vodu v krajině potřebujeme víc než dřív. Budeme proto jednat s krajem i městem, aby pro záchranářský park našlo jiné místo a mokřadu zajistilo zákonnou ochranu,“ uvedl ministr životního prostředí.

Město loni odsouhlasilo prodej klíčových pozemků Středočeskému kraji za symbolickou korunu. Starosta Karel Otava výskyt mokřadu zpochybňuje. „Z důvodu ucpání propustku došlo při únorových deštích k rozvodnění potoka a tím k zaplavení louky a orné půdy. Po opravě propustku voda odtekla,“ uvedl pro Deník. Situace se na místním zastupitelstvu má znovu projednávat 17. června. Výsledek jednání starosta nechce předjímat.

Opoziční zastupitelé a odborníci však o výskytu a významu mokřadu, kterému místní začali říkat Žabák, nepochybují. Petra Málková v Lysé žije a pracuje na fakultě životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze. „V rámci katastru města v typicky zemědělské polabské krajině se jedná o unikátní území s charakteristickými mokřadními společenstvy rostlin a živočichů vázanými na prostředí s kolísající vodní hladinou v průběhu roku,“ uvedla Petra Málková.

To potvrzuje i Radek Lučan z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. „Území má jako ostrůvek mokřadních biotopů v jinak suché intenzivně obdělávané krajině velký význam zejména pro ptáky, nejen pro druhy hnízdící, ale také jako tahová zastávka v průběhu migrace,“ konstatoval přírodovědec.

Kriticky ohrožené druhy

Průzkum zjistil výskyt 4 druhů obojživelníků, 2 druhů plazů, 79 druhů ptáků a 8 druhů savců. Lučanova zpráva uvádí, že 15 druhů patří do kategorie ohrožených, 22 do kategorie silně ohrožených 4 druhy dokonce do kategorie kriticky ohrožených. Mokřad je stanovištěm například pro jeřába popelavého, dudka chocholatého nebo bekasiny otavní. Lokality si vysoce cení i místní spolky myslivců a rybářů.

Náměstek středočeské hejtmanky pro životní prostředí Miloš Petera uvedl, že kraj v rámci projektu nechá zpracovat studii EIA, která posoudí vliv na životní prostředí. „V rámci projednávání budou vypořádány veškeré dopady na životní prostředí,“ řekl Miloš Petera.

Je však možné, že projekt bude zastaven dříve, než se na studii dostane. V tomto duchu se vyjádřilo ministerstvo životního prostředí. „MŽP bude jednat s krajem o změně místa pro výstavbu Světa záchranářů. Současně městu Lysá nad Labem navrhne, aby zaregistrovalo tento mokřad jako významný krajinný prvek podle zákona o ochraně přírody a krajiny, což zajistí jeho budoucí ochranu,“ uvedli zástupci ministerstva.