U nového mokřadu se sházejí místní odborníci, biolog Martin Šandera z Poděbradského muzea zde představil vodní živočichy skupině 40 zájemců z řad veřejnosti v rámci akce „Žabí kvákání“. Mezi zástupci vodního hmyzu napočítal vodní ploštice, jehlanky válcovité, ale i bodule, znakoplavky nebo bruslařky obecné.

| Video: Youtube

Tůně u Záchranné stanice a Ekocentra Huslík.

Mokřad vytvořila základní organizace Českého svazu ochránců přírody Polabí (Huslík) rozšířením stávajících tůní za pomoci finanční podpory Nadačního fondu Veolia. „Mokřad jsme zprovoznili na podzim 2022 a teď na jaře už se v něm hojně vyskytují obojživelníci, jako je skokan skřehotavý, skokan štíhlý a čolek obecný,“ uvedla Marta Bryndová z Huslíku.

Další exkurze už se na Huslíku chystají. Návštěvníci při nich uvidí bohatý život i v sousedních pěti tůních, které byly vybudovány před pěti lety za využití dotace z Operačního programu životní prostředí na celkové rozloze dvou hektarů.

close Z akce Žabí kvákání na Huslíku. info Zdroj: se souhlasem Ekocentra Huslík zoom_in Tůně a mokřady zvyšují biodiverzitu krajiny v blízkosti národní přírodní rezervace Libický luh. Slouží i k výukovým programům pro mateřské, základní a střední školy, které hojně navštěvují Ekocentrum Huslík.