Firma Model Obaly zaměstnává v Nymburce více než 220 lidí. Je jednou z pěti poboček švýcarské firmy v Čechách a největším výrobcem vlnité lepenky v zemi. Společnosti nyní chystá navýšení platů, které se dotkne všech zaměstnanců. Těm se podle nové kolektivní smlouvy zvýšila základní mzda o 1500 korun. Od března pak mělo dojít k individuálnímu navýšení mezd, v průměru o minimálně 4,5 procenta. „Vedení firmy nakonec rozhodlo o uspíšení tohoto kroku a zaměstnanci změnu poznají již ve výplatě za měsíc leden,“ uvedl generální ředitel Model Obaly Josef Chalupný.

U individuálního navýšení mezd budou hlavními kritérii složitost práce, odbornost zaměstnance, ale i aktuální hospodářská situace. V průměru tak v roce 2024 vzrostou mzdy zaměstnanců minimálně o 10 procent. „Náš úspěch je postavený na našich zaměstnancích, proto se snažíme hledat cesty i nad rámec toho, co jsme se dohodli v kolektivní smlouvě. Vyhodnotili jsme si, že tento krok je z ekonomického hlediska proveditelný a že přispěje k dalšímu posílení důvěry mezi managementem a zaměstnanci,“ uvedl Chalupný.

Zvýšení mezd je součástí změn pracovních podmínek, v rámci nichž se například zvýší příspěvek na penzijní připojištění, stravenkový paušál nebo příplatek za práci v noci. Firma také loni na podzim vyplatila již podruhé zaměstnancům jednorázový bonus ve výši 20 tisíc korun jako kompenzaci růstu cen a inflace.

Peníze už nejsou jediným motivačním prvkem, říká ředitel

Mezi rostoucí bonusy patří i délka dovolené. Všichni zaměstnanci podle vyjádření ředitele budou mít v letošním roce nárok na 26 dnů dovolené. V dalších dvou letech se navíc ještě prodlouží až na 30 dnů, a to podle doby zaměstnání.

Zatímco letos budou mít všichni kmenoví zaměstnanci nárok na den dovolené navíc, od příštího roku mechanismus bude zohledňovat i délku praxe. Všichni zaměstnanci, kteří budou ve firmě alespoň jeden rok, tak budou mít nárok na 28 dní. Od roku 2026 pak zaměstnanci s odpracovanými alespoň dvěma lety budou mít nárok na šest týdnů dovolené, tedy 30 dní.

„Peníze už v dnešní době nejsou jediným motivačním prvkem. I mezi našimi zaměstnanci vnímáme poptávku po lepším balancování práce a volného času. Proto jsme se rozhodli přidat plošně jeden den dovolené a v dalších letech v tom pokračovat. (…) Zároveň věřím, že podobně jako u solidárního bonusu budeme inspirací pro ostatní společnosti,“ konstatoval Chalupný.

O firmě Model Obaly Nymburk
Závod Model Nymburk byl prvním závodem skupiny vystavěným na zelené louce. Základní kámen byl položen v roce 1995, v roce 1996 již závod zaměstnával 86 zaměstnanců a vyrobil celkem 20 milionů metrů čtverečních vlnité lepenky. V roce 2022 v závodě pracovalo 220 zaměstnanců a roční produkce vlnité lepenky dosáhla 150 milionů metrů čtverečních. Instalací nového stroje došlo k navýšení výrobní kapacity závodu až na 220 milionů metrů čtverečních.