Malta, Finsko, Polsko, Turecká a Česká republika. To jsou země, jejichž reprezentanti dorazili v neděli do Domu dětí a mládeže Poděbrady na mezinárodní kemp absolventů vzdělávacího programu DofE. Nymburský deník zastihl 19 účastníků, členů Klubu absolventů, právě ve chvíli, kdy probíhala první pondělní aktivita: vymyslet si na základě dané barvy imaginární zemi a představit ji ostatním.

Hned první vymyšlená země měla název Green Paradise, Zelený ráj, a naznačovala kladný vztah jejích obyvatel k přírodě a životnímu prostředí. Divák ocenil nápaditost, vtip a zápal, 
s jakým mladí lidé svůj imaginární zelený svět prezentovali. O nic víc pozadu nezůstala hnědá, žlutá či modrá skupina. Dívky 
a chlapci z různých zemí se znali sotva chvíli, ale bylo jasné, že se nebaví podobným způsobem poprvé, že jim nečiní problém komunikovat a spolupracovat 
s novými lidmi. Díky absolvování programu DofE totiž umí řadu věcí a mají co nabídnout, jsou nezaujatí, citliví, sociálně vnímaví. Právě tohle je cílem programu.

„Mezinárodní cena vévody z Edinburghu podporuje mladé lidi ve věku 14 – 25 let na celém světě v rozvíjení jejich dovedností, v aktivním využívání volného času. Program je postavený na čtyřech oblastech, do nichž se mladí lidé dobrovolně zapojují: rozvoj individuálních dovedností, dobrovolnictví, sport a dobrodružná expedice. Každá oblast má tři úrovně náročnosti od bronzové po zlatou," vysvětluje hlavní organizátorka Pavla Műllerová, která sama programem prošla a dnes pomáhá organizovat tenhle kemp určený právě absolventům programu DofE, pro něž existuje možnost pravidelných setkávání klubů absolventů z celého světa.

Dům dětí a mládeže Symfonie (DDM) zahrnuje celosvětový program do své nabídky volnočasových aktivit již 15 let. „Dnes už máme spolupracovníky z řad našich absolventů, jako je Pavla, kteří se k nám vrací jako přátelé a snaží se dělat pro další lidi to, co jsme dříve dělali pro ně my. To je na tom ta úžasná myšlenka. Oni si vybudovali vazby 
a vztahy po celém světě 
a chtějí je využívat i nadále. Proto vznikl model těchto mezinárodních kempů pro absolventy," přibližuje princip organizace Yvona Dočkalová, vedoucí společensko -vědního oddělení DDM.

Jaký program vlastně čeká účastníky týdenního kempu? Jednak se seznámí s lázeňským městem, jednak 
s Prahou, vyrazí pěšky podél Labe do Osečka a Libice nad Cidlinou, také si vyjedou na Sněžku, budou stanovat 
v Českém ráji a vyrazí do Prachovských skal. Nebyl by to však program DofE, kdyby nezahrnoval rozvoj dovedností, takže pro slečny je připravená výroba šperků 
a pro pány lukostřelba.
Významnou součástí je 
i dobrovolnická služba. Mladí lidé proto navštíví Charitu ČR, kde budou diskutovat o sociální a zdravotní péči u nás i o humanitární pomoci a rozvojových projektech v zahraničí. Také věnují jeden večer pomoci v DDM Poděbrady.

DDM Poděbrady je jednou ze stovky center, jejichž prostřednictvím se mohou mladí lidé do programu 
v České republice zapojovat.„Začátky spadají do roku 1995, tehdy se program týkal malého okruhu dětí, ale od roku 2013 jsme začali zapojovat mnohem více institucí včetně škol. V současné době jich je už 100 s tím, že do konce roku budeme mít 2 000 účastníků, což už je poměrně hodně. 
V mezinárodním měřítku se jedná o 140 zapojených zemí a 1 milion mladých lidí, kteří ročně do programu vstupují," říká Tomáš Vokáč, ředitel Národní kanceláře Mezinárodní ceny vévody 
v Edinburghu.

Je nad slunce jasné, že DDM Symfonie před lety objevil a do své programové nabídky zařadil prestižní, mimořádnou akci, kterou program DofE bezesporu je. Ku štěstí mládeže z Poděbrad a okolí.