Majetková trestná činnost, řízení bez řidičského oprávnění, ale také loupežná přepadení nebo mravnostní delikty. Tak vypadá trestná činnost nezletilých a mladistvých v regionu, kterou se na nymburském policejním ředitelství zabývá policistka Miloslava Brychová.

Které z trestních deliktů jsou nejčastější?

Nejvíce případů řešíme v oblasti majetkové trestné činnosti. Jsou to vloupání do chat, chalup, do restaurací. Tam si mládež většinou bere jídlo. Ale objevují se i případy krádeží aut, peněz nebo barevných kovů, ale také poškozování cizí věci. Měli jsme tu případ, kdy banda hochů šla od nádraží a poškodila auta, která jim přišla do cesty.

Jedním z největších fenomenů dnešní doby je řízení bez řidičského oprávnění. Registrujete tyto trestné činy i u mládeže?

Samozřejmě. Dokonce jsme měli desetileté kluky, kteří v Lysé nad Labem ukradli auto a následně nabourali do dopravní značky. Tím se na ně přišlo. Ale asi nejvážnější jsou delikty v podobě loupežných přepadení na starých lidech. Byl tu takový gang složený z nezletilých a mladistvých. Vedl je kluk s velice silnou osobností, který je všechny strhl na svou stranu. Přepadali staré lidi, vykrádali chaty a chalupy.

Jak se takové případy řeší?

U dětí do patnácti let jsou delikty posuzovány jako čin jinak trestný, u mladistvých do osmnácti jsou to provinění. Děti a mládež mají od roku 2003 svůj soud, ale nejsou trestně odpovědní, takže se jedná o řízení občansko právní. Soud určí buďto dohled probačního úředníka, nebo zařazení do probačních programů, ale může také určit při závažných deliktech ústavní výchovu. Mladiství od patnácti do osmnácti let jsou již trestně odpovědní, ale sazba se většinou pohybuje na polovině. Mohou se tedy již dostat do vězení, ale pouze za závažnou trestnou činnost.

Jaké máte zkušenosti s reakcemi rodičů?

Ty jsou velmi různé. Já nikdy nevyslýchám děti dohromady s rodiči. Beru si většinou sociální pracovnici, která má nad výslechem dohled. Dítě se mnohdy před rodiči bojí cokoliv říct. Většinou řešíme děti ze sociálně slabších rodin. Měla jsem tu dívčinu, která ukradla kamarádce větší obnos. Vyšlo najevo, že se jí chtěla vyrovnat. Matka na to reagovala tak, že se nediví, protože přeci také chtěla mít hezké věci jako její kamarádka. Vymlouvala se, že nemá peníze, že jí stát nic nedává. Naopak jsou tu takoví rodiče, kteří jsou schopni tady dítěti nafackovat. V každém případě se ale na dítěti vždycky projeví vliv rodiny.

Myslíte, že by se měla snížit hranice trestní odpovědnosti mládeže?

Já s tím souhlasím. Těch čtrnáct let je akorát. Děti jsou vlivem společnosti už někde jinde, než bývaly kdysi. Všechny dříve dozrávají. Když tu vidím toho čtrnáctiletého, který je schopen srazit babičku z kola a okrást ji, tak by za to měl nést větší zodpovědnost. Jsou to závažné věci.