Školy a chodníky. Právě ty by se měly dočkat změn k lepšímu v letošním roce ve dvou menších městech na Nymbursku.

Alespoň to předpokládá investiční plán Sadské a Městce Králové pro letošní rok. Ovšem investovat chtějí města i do dalších akcí. Především chtějí dokončit své zásadní projekty, které se už rozběhly v roce loňském. V případě Sadské jde o lhoteckou cyklostezku, v Městci začali stavět vodovod.

Městec: zateplení školy a pečovateláku
Tedy přesněji, vodovod se začal dostavovat v těch ulicích, ve kterých dosud nebyl, což tvoří zhruba polovinu města. Část kolem nemocnice stihli vybudovat dělníci už loni, další etapy ještě čekají. „Letos by nás dobudování vodovodu mělo stát asi 4 miliony korun. Celkem bude nová část vodovodu měřit 7 kilometrů a jednotlivé přípojky, tedy jejich cena, je řešena individuálně 
v každém napojovacím bodě. Měla by činit kolem 16 tisíc korun včetně DPH za přípojku," vysvětlil starosta Milan Pavlík.

Ještě nákladnějším projektem však bude výměna oken 
a zateplení budovy základní školy pro II. stupeň. Na tuto akci chce vedení radnice získat příslušnou dotaci. „Máme podanou žádost na zateplení
a výměnu oken budovy základní školy v ulici Bezručova ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP). Rozpočtovaná částka je předpokládána ve výši 15 milionů korun," řekl Pavlík.

Tytéž úpravy, tedy zateplení a výměnu oken, chce radnice provést také na domě 
s pečovatelskou službou. 
„V tomto případě ještě není dokončena smlouva se SFŽP," uvedl starosta.

Grant chtějí Městečtí získat také na opravy chodníků 
u škol. „V plánu máme i menší věci týkající se například úprav městské zeleně, či oprav dalších silnic a chodníků," konstatoval Pavlík.

Sadská: cyklostezka a nové učebny
V Sadské zůstává lhotecká cyklostezka opět nejdražší 
a také patrně nejočekávanější investiční akcí. Starostka Cecílie Pajkrtová se už před časem vyjádřila, že právě dokončení této akce je jednoznačnou prioritou. Už před koncem loňského roku dorazila hrubá stavba od Kostelní Lhoty na hranice území Sadské. Přičemž byla přemostěna železniční trať, a to velmi originálním mostem pro cyklisty. V méně bezpečných úsecích, jako je lávka, má být umístěno veřejné osvětlení. „Cyklostezka povede převážně polem podél silnice, nikoliv lesem, proto nám v regionálním operačním programu neuznali osvětlení jako uznatelný výdaj," vysvětlila starostka Sadské a dodala, že jsou připraveni s rezervou v rozpočtu právě na osvětlení stezky, nebo alespoň položení kabelů podél celé trasy a následné doplnění lamp. Sadská cyklostezku doplní ještě o odpočívadlo a v plánu je několik laviček a odpadkových košů pro zastavení a občerstvení výletníků.

Celkem má stavba stát 36 milionů včetně DPH. 29 milionů poskytne Úřad regionální rady prostřednictvím regionálního operačního programu a zbytek je společná investice Sadské a Kostelní Lhoty. V letošním rozpočtu má město vyhrazeno na tuto akci 3,7 milionu korun.

Kromě cyklostezky směřují v Sadské investice také do základní školy, kde mají být zřízeny dvě nové učebny a vyměněna podlaha v aule budovy. To vše za 2,66 milionu korun.

Další investicí budou opravy chodníků v Poděbradské ulici a na Palackého náměstí (1,16 milionu korun), oprava křižovatky Podskalí (600 tisíc) a křížení ulic Husova a Tylova (390 tisíc), nebo zateplení fasády objektu pro 5. oddělení mateřské školy (580 tisíc). Radnice hodlá dále investovat 420 tisíc na pořízení nových herních prvků na dětská hřiště. Rozpočet také počítá s částkou 250 tisíc, která by měla sloužit jako povinné spolufinancování rekonstrukce budovy radnice k dotaci, o kterou město požádalo.