Mnohonásobně menší ozáření, nejmodernější obsluha, možnost pořizovat i video, přizpůsobení fyzicky handicapovaným pacientům. To jsou ty největší, zdaleka ne však všechny výhody nového rentgenového přístroje, který v příštím týdnu začnou využívat lékaři městecké nemocnice. A navíc se za vyšetření neplatí žádné peníze, ani regulační polatek.

Přístroj je v regionu ojedinělý, v celé republice je jich jen pár. „Nejblíže jej mají v pražské nemocnici Na Homolce. Předpokládáme, že našich služeb budou využívat i pacienti z jiných nemocnic,“ řekla ředitelka městecké nemocnice Renáta Petrová.

Jak vlastně městecká nemocnice k tak vzácnému, a nutno jedním dechem dodat velmi drahému přístroji přišla? Počátek všeho je v tom, že dosavadní přístroj je už na hranici životnosti a zastaralý. „Reálně hrozilo, že nedostaneme povolení pro jeho další využití,“ doplnila Petrová.

Přišel projekt s názvem Diagnostika nového tisíciletí v rámci Regionálního operačního programu Region soudržnosti Střední Čechy. První myšlenky na získání supermoderního rentgenu začaly klíčit loni v únoru, kdy bylo nutné vytipovat příslušný přístroj. „V rámci žádosti o dotaci už jsme museli mít jasno o konkrétním přístroji. Vypsali jsme výběrové řízení a byly dvě možnosti. Buď se pokusit získat rentgen s přímou digitalizací, jehož záření se přímo převádí do digitální podoby a zařízení je dražší. Nebo přístroj s nepřímou digitalizací, kde by se až snímek z kazety převáděl do digitální podoby,“ vysvětluje ředitelka.

Vzhledem k životnosti a dlouhodobým záměrům nemocnice vedení rozhodlo o první z jmenovaných variant.

Loni v září nemocnice dotaci získala. Celkové náklady na koupi a instalaci přístroje byly vyčísleny na 13,383 milionu korun. Z toho 12, 379 milionu korun uhradila Evropská unie, více než milion zaplatila nemocnice z vlastních prostředků.

Některé z výhod už byly vyjmenovány. Připojme některé další. Třeba tu, že lůžko se dokáže pomocí ovladačů dostat z horizontální do vertikální polohy. A to velmi rychle.

Čas hraje důležitou roli v dalších situacích souvisejících s vyšetřením pacienta na novém přístroji. „Zatímco dříve se čekalo, jestli se snímek povede a nějakou dobu trvalo, než se vyvolá, takto má obsluha k dispozici snímek během deseti vteřin a pokud by se náhodou nepovedl, což bude mnohem méně časté než dřív, může hned pořídit další snímek,“ říká vrchní radiologická asistentka Kateřina Vaňková.

Na závěr ještě pár čísel, které pacienty zajímají nejvíce. Řeč už byla o mnohem menším nebezpečném záření, kterému jsou lidé vystaveni. Například při rentgenu hrudníku dostane člověk pouze třetinu záření oproti předchozímu přístroji. Ve srovnání s břichem a obecně měkkými tkáněmi je to stejné množství, při rentgenu pánve je záření poloviční.

První pacienti budou moci nového přístroje využít už během příštího týdne. „V tuto chvíli čekáme na poslední razítko,“ uzavřela Petrová.