Koncem zimy byla provedena inventarizace výtluků, děr, prasklin a nerovností na komunikacích po celém městě, které mají TS ve správě. „Během března bylo započato s postupnou vysprávkou vozovek, nově za pomoci stroje Infraset. Při opravách se využívá i metody sanace dilatačních spár a trhlin, anebo i takzvané tryskové metody,“ uvedl Petr Černohous, mluvčí radnice.

Zaměstnanci TS se pohybují i na sídlišti, třeba poblíž potoku Liduška. V Jankovicích upravili terén tak, aby vyhovoval požadavkům pro nastávající seč trávy. Vyrovnali povrchy, odstranili kameny a suť, dosypali kvalitní zeminy. Dále TS provedly prořez stromů, osev trávy a úpravy zeleně. Dalším počinem bylo vyčištění meliorační strouhy u Lidušky a posekání břehů.