Mistr Jan Hus, jedna ze stěžejních osobností našich národních dějin, je letos připomínán dvojnásob – šestisté výročí násilného konce jeho životní pouti za pravdou a svobodou slova burcuje národní paměť.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Lysé nad Labem oslavuje Husův odkaz tradičně každým rokem, nepřetržitě od roku 1980. Program slavnosti je vždy složený z přednášky nějaké zajímavé osobnosti a následného koncertu.

Nejinak tomu bylo letos, jen s tím rozdílem, že se akce konala v předvečer výročí a byla otevřená širší veřejnosti, jak Nymburskému deníku řekla Markéta Fajmonová z farního sboru a jedna z organizátorek slavnosti. „Letos, kdy uplynulo 600 let od Husova upálení v Kostnici, je tato slavnost výjimečná tím, že se koná v Letním kině, aby se jí mohla zúčastnit široká veřejnost. Dosud probíhala vždy v areálu českobratrské církve. Jako řečník byl pozván Jan Schneider, po něm vystoupí Spirituál kvintet," přiblížila slavnost Markéta Fajmonová a dodala: „Bude to tedy větší a lidé se určitě mají na co těšit."

My dodáváme, že se nemýlila. Kdo našel v nedělním podvečeru cestu do Letního kina, mohl spočinout a hlouběji se zamyslet nad stále doslova žhavým odkazem Mistra Jana Husa.

Slavnostním podvečerem provázel farář evangelického sboru v Lysé nad Labem Emanuel Vejnar, který v úvodním slovu připomněl význam Husovy osobnosti. Poté přítomné pozdravil Jiří Havelka, starosta města, za jehož podpory se akce konala.

Paralelu zneužívání moci církví, které Hus ve své době ostře napadal, s praxí některých dnešních politiků naznačil ve své přednášce „Husova třetí cesta" Jan Schneider, košatá osobnost naší kulturní a publicistické scény: „Dějiny se neopakují, dějiny se rýmují,"řekl Schneider.

Koncert Spirituál kvintetu, jehož mnohé písně byly a jsou inspirovány biblickými příběhy, byl pak bonbónkem důstojného setkání zasvěceného památce Mistra Jana.