Překvapilo vás její rozhodnutí?

Ano. Před jednáním zastupitelstva se uskutečnila rada města, kde paní Tichá také byla přítomna a žádné avízo, že by se chystala k odstoupení, jsem nezaznamenal. Na druhou stranu jsem již zažil rok 2016, kdy došlo k odvolání vedení města, a tak již k daným rozhodnutím přistupuji s větším nadhledem. Zde se jedná o osobní rozhodnutí paní místostarostky. Je třeba paní místostarostce poděkovat za její práci pro město a popřát osobní a pracovní úspěchy.

V rezignačním proslovu mimo jiné řekla: V poslední době se staly věci, které jsou daleko za hranou toho, co bych si dokázala představit jako přijatelné. A já toho nechci být součástí. Víte, o čem v těchto větách mluvila?

Co má paní místostarostka na mysli, mně není známo. To byl měl být dotaz na paní místostarostku. Jsou věci, kde může dojít k neshodě. Ona například prosazovala rekonstrukci Starého děkanství, přičemž v době nutného řešení kapacit škol a školek, výstavbě bazénu a zimního stadionu jsem s takto velkým výdajem do oblasti památek nebyl s paní místostarostkou za jedno. Ale v kolektivním rozhodnutí jsem tuto investici podpořil. To jsou kompromisy, které je třeba umět přijímat. Řada věcí je tedy o vzájemné komunikaci a argumentaci.

Počet místostarostů se snížil ze tří na dva. Zůstane to tak do konce volebního období, nebo bude zvolen nový místostarosta či místostarostka?

Předpokládám, že v nejbližší době se sejde hnutí Nymburk s klidem, které má největší zastoupení a navrhne obsazení místa v radě města. My jako ODS pak budeme o dalším postupu jednat jako koaliční partner včetně rozložení kompetencí, které měla v gesci paní místostarostka.

Někdo také bude převzít její pravomoce a oblasti, které měla v gesci.

Je to pro mě překvapení, že paní místostarosta odešla v půlce volebního období. Mimo jiné měla v gesci problematiku školství a památkové péče, kde je celá řada úkolů ve vazbě na kapacity základních škol a mateřských škol, které je nutné řešit včetně dokončení rekonstrukce Starého děkanství a národní kulturní památky krematoria. Předpokládal jsem, že právě tímto směrem paní místostarostka vynaloží svoji energii a bude se dané problematice věnovat. Jak říkám, její rezignace je pro mě nečekaná zpráva a překvapení.

Máte informaci, že by ještě někdo další chtěl opustit koaliční řady?

Nemám, nevím o nikom takovém ze strany koaličních zastupitelů.