Opozice k situaci v nemocnici mimo jiné uvádí, že “argumenty uváděné v tisku jako důvody odvolání jednatelky jsou buď nesmyslné (nezpracovala koncepci, kterou měla ve skutečnosti zpracovat pro zastupitelstvo rada, přitom koncepce nemocnice existuje a jednatelka ji minulé radě předala) nebo malicherné (špatně komunikovala s vedením). Jistě tedy nejsou relevantním důvodem k hektickému odvolání.“ Trvá vedení města na důvodech odvolání jednatelky nemocnice?

Bořek Černý: Důvody pro odvolání jednatelky jsme zveřejnili v médiích, jsou nepochybně známy, a nemáme důvod je měnit. Důvodem odvolání jednatelky byla především skutečnost, že v rozporu s jejím tvrzením bylo zjištěno, že nemocnice je bohužel zatížena nemalým investičním dluhem jak na hmotném, tak nehmotném majetku v řádech desítek milionů korun. Ze strany jednatelky nebyly dlouhodobě činěny kroky k plnému zajištění nasmlouvané zdravotní péče. Do současné doby nepředložila požadovanou koncepci rozvoje nemocnice a nepravdivě informovala o její finanční kondici. Nemocnice má též vážné problémy ve spolupráci se Záchrannou službou Středočeského kraje při zajištění péče o akutní pacienty. Nemyslíme si, že tyto důvody jsou malicherné.

Opozice konstatuje, že nové vedení města se zbavuje lidí spojených s minulým vedením a obává se dalších personálních změn. Doslova uvádí: „Na městském úřadě již skončila vedoucí interního auditu, výpověď dal vrchní strážník a nyní skončila jednatelka nemocnice. Kdo bude následovat dále? Ředitel Technických služeb Martin Netolický, ředitelka Nymburského kulturního centra Iveta Friedlová či ředitel Základní školy Komenského Tomáš Danzer?” Chystá se tedy stávající vedení města ukončit spolupráci s některým z jmenovaných?

Bořek Černý: Přirozená fluktuace zaměstnanců je zcela běžným jevem u každého zaměstnavatele a není nutné za ní hledat konspirativní teorie. Nicméně paní vedoucí interního auditu ukončila pracovní poměr dohodou ze svého podnětu, vrchní strážník podal výpověď z pracovního poměru též ze svého podnětu. Co se týče pana ředitele Tomáše Danzera, tak na jeho post bylo vyhlášeno řádné konkurzní řízení, což může zřizovatel učinit vždy po šesti letech podle školského zákona. Pan Danzer se ho samozřejmě může účastnit a svoji pozici obhájit. Ostatním ředitelům základních škol v Nymburce skončilo šestileté období již v loňském roce. K ostatním jmenovaným je bezpředmětné se vyjadřovat.

Otázky budí i jmenování krizového manažera Ivana Olivy, který odešel loni z nemocnice Na Homolce poté, co ministerská kontrola našla neplatné smlouvy za 402 milionů korun. Proč tedy vedení města pověřilo dočasným vedením nemocnice člověka, jehož předchozí působení v podobné pozici vyvolává přinejmenším pochyby?

Bořek Černý: Rada města, jakožto zástupce jediného společníka při působnosti valné hromady vybrala Dr. Olivu, což je ryze v její kompetenci. Pan Dr. Oliva splnil všechny zákonné podmínky proto, aby mohl být do této funkce jmenován. Je pro tuto oblast vysoce kvalifikován a má bohaté profesní zkušenosti v této oblasti. K závěrům ministerské kontroly v nemocnici Na Homolce se nejsme oprávněni vyjadřovat.

Opozice v pátek 15. března požádala o svolání mimořádné schůze. Starosta či místostarostové tak musí učinit do 21 dnů, nejzazším termínem je v daném případě 5. duben. Zná už vedení města přesný termín jednání mimořádného zastupitelstva?

 Tímto termínem bude 5.4.2019.