Na začátku všeho byl návrh SŽDC vybudovat v Poděbradech druhý nadjezd. Kromě toho u Koutecké ulice tak měl o pár stovek metrů vyrůst další nadjezd spojující centrum města se Žižkovem a především nahrazující frekventovaný železniční přejezd. Právě rušení přejezdů kvůli častým tragédiím je hlavním motivem jednání zástupců SŽDC po celé zemi. Také v Poděbradech připravili celou sérii rušení přejezdů a jejich nahrazení jinými mimoúrovňovými dopravními stavbami.

Jenže vize nového nadjezdu se setkala s protesty lidí bydlících v místech, kde měl nový nadjezd ústit nedaleko obytných budov. Ti sepsali petici a město je k pondělnímu jednání také přizvalo. „Vedení města Poděbrady vnímá plánovanou modernizaci jako velmi citlivou pro občany, a proto se rozhodlo k jednání přizvat zástupce občanů, kteří vyjádřili svůj názor prostřednictvím petice,“ potvrdila mluvčí radnice Radka Kakrdová.

Na začátku jednání představili zástupci SŽDC svoji představu o postupu rušení tří přejezdů v lokalitách Na Hrázi/U Bažantnice, Jiráskova/Revoluční, Boučkova/Stavební a jejich nahrazení přechody pro pěší a cyklisty, podchody a svoji variantu silničního nadjezdu s přemostěním v ulici Karla Čapka.

MATYÁŠ SCHUSTER se narodil 22. listopadu 2018 v 5:46 hodin s délkou 50 cm a váhou 3 540g. Rodiče Tereza a Tomáš z Milovic se na chlapečka předem těšili. Doma na něj čeká sestra Barunka.
FOTO: Právě jsme se narodili

„Vedení města deklarovalo trvající nesouhlas s variantou nadjezdu Jiráskova/Revoluční a zcela jednoznačně nadále podporuje jako hlavní variantu propojení s městskou částí Žižkov vybudování podjezdu pro osobní auta a vozy integrovaného záchranného systému. Po delší diskuzi zástupci SŽDC souhlasili s tím, že na další jednání připraví výše uvedenou preferovanou variantu podjezdu Jiráskova/Revoluční,“ popsala jednání mluvčí radnice.

A jak to bude s dalšími dvěma přejezdy? Ty v lokalitě ulic Na Hrázi/U Bažantnice a ulic Boučkova/Stavební budou zrušeny pro motoristy bez náhrady. „Vedení města požadovalo u přejezdu Na Hrázi/U Bažantnice pracovat s variantami nadchodu i podchodu, v ulici Boučkova/Stavební panovala shoda s vybudováním nadchodu. Přejezd u školního statku bude zachován, stejně tak i přejezd v části Poděbrady – Velké Zboží,“ doplnila Kakrdová.

Rušení přejezdů bude mít za jeden z pozitivních důsledků zvýšení počtu projíždějících vlaků. Kvůli tomu počítá SŽDC s vybudováním několika protihlukových bariér. „Byla doplněna místa, která byla opomenuta z hlediska snížení hlučnosti, a to je konkrétně vybudování protihlukových stěn v ulici Skladištní a Boučkova, Za Nádražím, včetně ul. Jungmannova a samozřejmě v části Velké Zboží,“ konstatovala Kakrdová.

Jednotný vzor látkových potahů sedadel by měla mít většina autobusů nově pořizovaných dopravci vozícími cestující ve středních Čechách.
Podobu sedaček pro nové autobusy navrhl školák