Jeden z nejtragičtějších dnů v moderní historii naší země se odehrál 21. srpna 1968. Tehdy vjely do republiky tanky vojsk Varšavské smlouvy. Socialismus s lidskou tváří byl brutálně potlačen.

Letos si připomínáme 40 let od této okupace, kdy přišly zbytečně o život desítky lidí. Poděbraďák Václav Michl přichystal sympatickou akci s názvem Kdo nezhasne, není Čech. „Stiskněme ve čtvrtek 21. srpna ve 21 hodin vypínač. A v té jedné minutě ticha a tmy se zamysleme nad tím, co dělá národ hrdým národem,“ řekl iniciátor Michl.

Podle Michla je myšlenka součástí výzvy dětského zastupitelstva v Milovicích. „To heslo opravdu vyjadřuje podstatu - kdo souhlasil s okupací, prostě nemohl být Čech, skutečný občan téhle země, vlastenec. A ani svobodný člověk,“ doplnil Michl.

Milovické děti to pojmenovaly na své ustavující schůzi takto. „Zhasněme v domácnostech a připomeňme celému světu, že akt okupace byl zcela zbytečným a mocenským gestem a občané tehdejšího Československa už jej překonali, ale nezapomněli,“ uvádí se v zápise.

Podle Michla je tato minuta ticha a tmy i nutnou připomínkou toho, co by se nemělo nikdy opakovat. „Ať si každý během té minuty vybaví své i vyprávěné zážitky nebo černobílé fotografie české vlajky s krví na Vinohradské třídě,“ uvedl Michl.

Co na výzvu říkají lidé v regionu? „Určitě se připojíme. V srpnových dnech 1968 jsme jeli do Berouna pro dceru a strašně jsme se o ni báli. V Praze nic nejezdilo a my museli z Tišnova až na Smíchov pěšky,“ řekla Marie Boháčová z Nymburka.

Podle Nymburáka Míly Kováře je potřeba si tyto události připomínat.

„Připojím se rozhodně. Když se to stalo, byl jsem malý kluk, ale pamatuji si, že maminka plakala a otci jako důstojníkovi zastavili postup. Se vstupem vojsk totiž zásadně nesouhlasil. Podívejte, co je dnes mladých komunistů, v tom vidím hrozbu,“ řekl Kovář.

„Mně se to vybavuje jako pohled na konec dětství. I po těch čtyřiceti letech vidím tu šňůru vojenských letadel, jak nalétává na milovické letiště. Vzpomínám, jak všichni lidé měli k sobě najednou blíž. Všichni nosili trikolory a svorně odstraňovali dopravní značení, aby Sověti bloudili v ulicích,“ vzpomíná Michl.

Informace o výzvě a mnohé další si můžete nastudovat na adrese: www.mirovice2008.cz.