Děkovný dopis od koordinátorky projektu Kateřiny Sobotkové dostal i milovický starosta Lukáš Pilc. Koordinátorka oceňuje úsilí i čas a energii, kterou do projektu žáci i učitelé vložili. „Projekt Světová škola usiluje o začleňování globálních témat do výuky i celkového života školy, podporuje aktivitu a iniciativu žáků a jejich zájem o dění kolem nás v duchu hesla Mysli globálně, jednej lokálně,“ píše se mimo jiné v dopisu adresovaném starostovi.

Milovická škola je jednou z 96 škol v republice, které titul získaly. I nadále by měla globální témata zařazovat do výuky a zohledňovat je v dalších aktivitách.