Největší základní škola na Nymbursku, milovická Juventa, přivítá 1. září 145 nových žáků v šesti prvních třídách. Celkový počet dětí v této škole, kterou město nechalo vybudovat ze staré ruské školy, se tak zvedne podle ředitele Jaroslava Minaříka na více než 560 žáků.

Město dokončilo druhou etapu přestavby za 84 milionů korun, stavba byla 24. července zkolaudovaná. „Součástí této etapy je budova pro druhý stupeň, kde jsou kmenové třídy a řada specializovaných učeben. Například učebna pro dílny, pěstitelské práce, školní cvičná kuchyňka, školní klub pro starší děti, specializované učebny výtvarné výchovy včetně keramické dílny," uvedl Jaroslav Minařík 
s tím, že v této etapě se také dokončila nová sportovní víceúčelová hala a venkovní sportoviště. Po dokončení poslední třetí etapy, která má být podle místostarostky Milovic Marcely Říhové hotova v roce 2016, bude mít Juventa kapacitu 
1 600 dětí.

Mnozí rodiče si mohli v tomto roce oddechnout. Milovice totiž neměly kapacitu na velký přísun dětí z mladých rodin, které se v posledních letech do města stěhovaly. „Jsem moc ráda, že se městu tohle podařilo. Tím zmizel alespoň jeden problém z těch, které tu jsou," uvedla Alena Kotková. 

Do Juventy po jejím otevření nastoupili žáci 1. až 5. ročníku. Město společně s ředitelstvím školy naplánovalo, že každý rok dorostou děti do vyšších ročníků tak, že během tří let by měla škola být devítitřídní a to už po celkovém dokončení všech prostor. S postupným navyšováním počtu žáků je také potřeba navýšit 
i počet pedagogů. „Městský úřad ještě navýšil kapacitu naší mateřské školky o další dvě oddělení, takže nám vzrostl počet dětí ve školce 
z padesáti na sto. Takže i v této souvislosti jsme letos přes prázdniny přijali dalších patnáct pedagogů," říká ředitel Juventy Jaroslav Minařík.

V rámci rekonstrukce byla škola také vybavena novými technologiemi, se kterými se váže i nový vlastní školní vzdělávací program, který sestavili sami učitelé. „Snažili jsme se, abychom maximálně využili potenciál zrekonstruované a nově moderně vybavené školy. Snažíme se, aby výuka probíhala modernější formou. Zapojili jsme se také do projektu Učíme digitálně, který je zčásti financován z evropských peněz. Získáme pro výuku tablety a učitelé budou vyškoleni na práci s nimi," dodal ředitel Minařík.