Poslední zastupitelstvo v Milovicích skončilo fiaskem. Zastupitelé totiž neschválili navržený program 
a rozešli se do svých domovů.
Opoziční zastupitelé nesouhlasili s tím, jak mají hlasovat o připravovaném zadání územního plánu. Nesouhlasí s některými body, které se týkají například pozemků pro budoucí zástavbu.

Podle Richarda Vavrdy (Zelená pro Milovice) měl starosta dva měsíce na to, aby svolal zastupitele k projednání tohoto důležitého dokumentu, který má řešit podobu města na mnoho let dopředu. „Taková věc se musí prodiskutovat včetně připomínek dotčených orgánů, což se nestalo. Proto jsem dal návrh, aby se tento bod odsunul na další jednání 
a řádně projednal,“ říká Vavrda důvod, proč podal protinávrh.

Zásadní připomínky ke zpracování zadání územního plánu má i například Zdeněk Milata (KSČM). „Jde nejen o to, že věci spojené s územním plánem nebyly projednány řádně na pracovním zastupitelstvu, jde i o změny prováděné v tomto dokumentu omezující vyhodnocení životního prostředí a tím otvírající prostor pro velké cargo letiště a v neposlední řadě trvající problém se snahou udělat v jihovýchodním cípu z 32 hektarového pole stavební parcely,“ myslí si Milata.

O protinávrhu Richarda Vavrdy zastupitelé hlasovali. Přestože bylo sedm pro a šest proti, návrh přijatý nebyl. Musí s ním totiž souhlasit nadpoloviční většina ze všech patnácti zastupitelů, přestože jich je, jako při posledním zasedání, třináct.

Následovalo hlasování 
o původním plánu programu. Došlo ke kuriózní situaci, kdy ani ten nebyl schválen. Proto se někteří zastupitelé zvedli ze židlí a odešli domů.

Podle starosty Lukáše Pilce nebylo jejich jednání správné. „Měli jsme přistoupit k dohadovacímu řízení, při kterém by se sporný bod programu posunul. Takto se posunulo mnoho bodů, o kterých bylo potřeba hlasovat už v dubnu. Navíc se zatím pouze jedná o zadání územního plánu v písemné podobě, nikoli o plán samotný. 
K němu bude ještě nesčetné množství připomínkových řízení,“ má jasno starosta.

Jelikož Milovice nemají svého tajemníka města, tomu poslednímu radnice jeho post zrušila, zeptali jsme se na názor na tuto kuriózní situaci vedoucí odboru vnitřních věcí 
v Lysé nad Labem Ireny Šťastné. „Pokud zastupitelstvo neschválí program, má starosta možnost svolat mimořádné zastupitelstvo, které ovšem musí být vyhlášeno nejméně sedm dní před jeho konáním,“ uvedla.

Milovický starosta této možnosti nevyužil a nechal termín dalšího zasedání 
2. května.