Současné levicové vedení kraje totiž odvrhlo plány svých předchůdců (a politických oponentů včele sODS) na znovuoživení letiště Boží Dar, kde však místo letadel sovětské armády měly přistávat zejména letouny přepravující náklad, a vypsala vlastní výběrové řízení. Jeho čerstvým výsledkem je jednání o uzavření dvacetileté nájemní smlouvy se sdružením firem včele sČEZ Obnovitelné zdroje.

Velké plány za miliardy

Toto konsocrium plánuje sanaci území včetně zdevastovaných a prakticky neopravitelných armádních budov. Nově má na tomto území vzniknout nákladem několika miliard korun obří sluneční elektrárna plus vzdělávací, sportovní a rekreační aktivity; to vše by ještě měla doplňovat zóna bydlení svyužitím nových energetických technologií se zaměřením na obnovitelní zdroje a nové způsoby přenosu. Hejtman David Rath (ČSSD) vpondělí před novináři ocenil nejen vlastní projekt a fakt, že do regionu přibudou pracovní místa, ale líbí se mu i to, že se vybraný nájemce postará o sanaci území, což prý přijde asi na půl miliardy korun. Ze svých prostředků konsorcium zaplatí i případnou likvidaci starých ekologických zátěží, které se vprostoru dlouhodobě využívaným vojáky mohou objevit. A pochvaluje si i skutečnost, že pokud se obě strany dohodnou, nabízí se kraji možnost získat ihned a předem dvacet milionů korun.

Radnice se cítí odstrčena

Radnice má ale pocit, že o současných záměrech krajského vedení toho ví pramálo. „Nabídku jsme neviděli, vše známe jen zinformací vtisku,“ řekl ve středu Deníku starosta Milan Kraus (SNK-ED). Připomněl, že jeho stanovisko v této záležitosti se dlouhodobě nemění: radnice vítá jakékoli smysluplné využití.

Na základě kusých informací o budoucích záměrech, které představitelé města získali, vystoupila vmédiích místostarostka Miroslava Dlouhá (ODS).
Proti jejímu vyjádření, zněhož plyne rozčarování nad tím, že se Rathova administrativa nezajímala o názory obcí vokolí a jejich obyvatel, se ve středu ostře ohradil náměstek hejtmana Marcel Chládek (ČSSD. „Tento záměr byl sobcemi několikrát konzultován a řešen přímo na místě. Všichni zúčastnění se vyjadřovali ktomu, jaké alternativy vdané oblasti navrhují – a naopak co si nepřejí,“ zdůraznil. „Není tedy pravdivé vyjádření, že se obyvatel Milovic na názor nikdo neptal,“ uvedl náměstek hejtmana.

Na to však reaguje starosta Kraus. „Netuším, zda se dělal průzkum, co kdo chce a nechce. Já o ničem takovém nevím,“ řekl Deníku. „A nebylo to ani tak, že by někdo přijel a konzultoval snámi návrh, který krajští radní posuzovali,“ doplnil.

Námitka: jen politické spory

Rathův náměstek Chládek má ale jasno. Podle něj nejde o nic jiného, než že do regionu dolehl politický boj.

Za vším vidí někdejšího hejtmana, místopředsedu ODS Petra Bendla, jehož představy o fungujícím letišti sociální demokraté odvrhli hned po svém povolebním nástupu do čela kraje. Jako záměr příliš hlučný, prašný, zatěžující oblast nadměrnou dopravou, nezapadající do ekologické koncepce – a vůbec nežádoucí. „Chápu, že paní místostarostka, která je zODS, může považovat za lepší letiště spřekladištěm a skladovací haly. Pokud mám informace od občanů, ti letiště nechtěli,“ řekl Chládek Deníku.

A jedním dechem přidal upozornění na fakt, že zamýšlený projekt má do regionu přinést 150 až 200 trvalých pracovních míst. „To je málo? Víc by jich určitě nevytvořilo ani velké překladové letiště!“

Starosta Kraus očividně nemá snahu zatahovat radnici do partajních půtek. Podotýká nicméně: Ano, záměr BYL zveřejněn. Ale jde o to, JAK zveřejněn…,“ zdůraznil starosta.