Už několik týdnů panuje mezi starosty obcí kolem Božího Daru velká obava z toho, že krajský úřad nechal vypracovat studii na znovuzprovoznění letiště bez jejich vědomí. Bojí se, že letecký provoz zasáhne velmi citelně do života lidí, z nichž mnozí se do lokality stěhují za klidem. Krajský úřad proto svolal načtvrtek do Milovic setkání, na kterém měl vysvětlit, o jakou studii jde, a vyvrátit obavy starostů.

Studii budoucího využití bývalého vojenského prostoru a letiště zpracovala firma, která měla podle hejtmana Petra Bendla za úkol zjistit, co se do území vejde a co unese. Projekční firma podle jejího zástupce záměrně nekontaktovala obce, aby nebyla ničím ovlivněna v posuzování všech limitů, které budou v budoucnosti předmětem jednání. „Nikdo to nechce dělat bez vás, nejde vás obejít. A také nechceme nikoho vystrašit. Pokud sem ale přijdou investice, vzniknou pracovní místa. A je jen na vás, jestli se lokalita bude územně rozvíjet nebo tu nebude nic,“ řekl Bendl starostům na jejich připomínky, že se jedná za jejich zády a dodal, že pokud k rozvoji území nedojde, upadne i ekonomika celého regionu. „Máme tu jedinečnou možnost spojit logistické a průmyslové zóny s dopravní infrastrukturou, která by obsahovala jak leteckou dopravu, tak i blízké napojení na dálnici. V plánech Správy železniční dopravní cesty je i vybudování železnice z Lysé směrem na Liberec,“ dodal hejtman s tím, že letiště by tak mělo jedinečné postavení oproti konkurenčním Vodochodům, Kbelům nebo Mnichově Hradišti.

Mezi starosty se objevily celkem tři návrhy z podpokličky kraje, z nichž dva počítají s vybudováním letiště. Na jednom návrhu se dokonce objevila čtyřkilometrová dráha, která by byla kolmá na starou letištní dráhu severně od Božího Daru, čili v blízkosti obcí Všejany, Čachovice a Lipník. Ta však podle zpracovatele studie a letištního projektanta projekční firmy není možná, protože by kvůli nutným terénním úpravám, v lokalitě jsou kopce, údolí a lesy, stála obrovské finanční prostředky. Navíc na západ od letiště se nachází území, které je zahrnuto do ochranného pásma Natura 2000. „Jiná varianta, než ta, která počítá s využitím stávající plochy, není možná,“ ubezpečil projektant spolu s hejtmanem.


Z toho však vyplývá, že nejvíce ohroženými obcemi hlukem a otřesy od letadel budou opět Straky a Zbožíčko, jejichž obyvatelé si desítky let užívali neskutečného hluku od letiště. „Konečně se nám sem začali stěhovat mladí lidé, počítáme s rozvojem nových parcel a pokud tu bude znovu letiště, můžeme se s nimi rozloučit. Ty vesnice pak úplně vymřou,“ shodují se starostové obou obcí.