Definitivně za své vzaly vpondělí plány někdejšího středočeského hejtmana Petra Bendla (ODS), jehož administrativa zamýšlela oživit letecký provoz na někdejším vojenském letišti Boží Dar u Milovic. Mělo tam vzniknout cargo letiště.

„Překladišti nákladů, budování skladových hal a průmyslové zóně jsme řekli stop hned po svém nástupu,“ připomněl náměstek středočeského hejtmana Marcel Chládek (ČSSD). A vpondělí současní radní jasně řekli, jak si budoucnost Božího Daru představují. Uzavřeli totiž výběrové řízení na využití zhruba 250 hektarů vbývalém vojenském prostoru Milovice-Mladá, spojeného spronájmem budov, které kraj vtéto lokalitě vlastní. „Určené podmínky splnil jediný účastník řízení,“ konstatoval Chládek.

Lapač slunce za pět miliard

Budoucnost milovického prostoru se má podle představ současných vládců Středočeského kraje zČSSD nést vpoklidném a tichém duchu, aby se obce vsousedství nemusely obávat neúměrné zátěže hluku a prachu zdopravy, má zajistit sanaci a znovuoživení rozsáhlého území a přinést do oblasti pracovní příležitosti. Jediný projekt, který se propracoval až na konec výběrového řízení, počítá vprvní řadě svybudováním obří fotovoltaické (sluneční) elektrárny, která má vyrůst na ploše 150 hektarů.

Pokud se představitelé kraje dohodnou se zájemci o dvacetiletý pronájem území na podmínkách, do roka od podepsání smlouvy by se mělo začít se sanačnímu pracemi. Nemusí jít přitom jen o bourání zdevastovaných a prakticky neopravitelných staveb, převážně zpanelů, původně vybudovaných pro vojenské využití. Třebaže už území po odchodu armády prošlo sanací, není vyloučeno, že se objeví potřeba odstranit staré ekologické zátěže.

To všechno by nájemce měl zaplatit zvlastních zdrojů – přičemž se počítá, že odstranění následků po pobytu vojsk může přijít až na půl miliardy korun. Vyčíslení plánované investice do elektrárny pak málem bere dech – více než pět miliard korun. Podle předpokladů přinese uskutečnění projektu do regionu zhruba 150 pracovních míst.

Další miliardy na technologie

Zdaleka to ale není všechno. Velkolepé plány dále počítají dokonce sdevítimiliardovou investicí. Vedle fotovoltaické elektrárny by totiž vněkdejším vojenském prostotu měl vzniknout vědecko-technologický park, jehož součástí by mohlo být centrum inovačních technologií zaměřené na segment využívání obnovitelných zdrojů energie nebo školicí a konferenční centrum energetické Skupiny ČEZ. To vše by měl doplňovat veřejně přístupný sportovní areál. Ke kladům by měly patřit rovněž dvě stovky nových pracovních míst.

Součástí vize rozsáhlých změn je dále vybudování energeticky úsporných obytných komplexů na sanovaném území, které by současně byly ukázkou uplatnění moderních energetických technologií vpraxi. Podle předkladatelů projektu by se jednalo zejména o využití obnovitelných zdrojů a aplikaci inteligentní přenosové sítě. A nikoli kdesi ve vzdálené budoucnosti – konkrétní obrysy by tato část projektu měla dostat do dvou let od zahájení prací!

Nedaleké lokality Benátecký vrch a Lipník by zase měly být obrazem idyly ve vesnické přírodě. Počítá se tam spastevním chovem ovcí, vybudováním jezdeckého areálu nejen se stájemi, ale i skrytou jízdárnou – a také spropletením krajiny sítí naučných stezek i oddychových aktivit pro vyznavače cyklistiky nebo turistiky.

Finančně silní investoři

Předkladatelem vítězného projektu je konsorcium firem vystupující pod názvem Sdružení pro rozvoj a revitalizaci bývalého vojenského výcvikového prostoru Mladá. Navenek je reprezentuje koordinátorská společnost Mladá RP, s. r. o., jejímiž představiteli jsou Oldřich Fiala a Boris Čajánek. Podle Chládkových slov jsou ve sdružení zastoupeny čtyři solventní a skutečně kapitálově silné subjekty, znichž náměstek hejtmana jmenoval součást největší české energetické firmy – ČEZ Obnovitelné zdroje.

Vnejbližší době začnou představitelé Středočeského kraje a vítězného konsorcia jednat o konkrétních podmínkách dlouhodobého pronájmu území. „Rádi bychom uzavřeli nájemní smlouvu už od 1. března,“ plánuje hejtman David Rath. A netají své nadšení nejen nad předkládanými záměry, ale také nad finanční stránkou věci. „Okamžitě bychom získali dvacet milionů dopředu,“ konstatoval vpondělí hejtman.

O konečné podobě nájemní smlouvy budou krajští radní ještě znovu jednat. Stejně jako o harmonogramu prací. „Rádi bychom ale, aby se se sanací začalo do roka,“ podotkl Chládek.