Polské město Volov (polsky Wolow) leží v Dolnoslezském vojvodství asi 40 kilometrů od Wroclavi. Má zhruba 12 tisíc obyvatel a v městském znaku statného vola, jak napovídá název města. Do Milovic přijela delegace v čele se starostou Dariuszem Chmurou. „Cílem celého setkání bylo navázání spolupráce a pokročit k uzavření smlouvy mezi městy, kdy se město Volov stane partnerským městem města Milovice,“ uvedla Miroslava Dlouhá z milovické radnice.

Polskou delegaci městem provázeli starosta Lukáš Pilc a místostarostka Ludmila Šimková. První den navštívili mezinárodní vojenský hřbitov, jednu z největších základních škol v zemi Juventa, která delegaci údajně uchvátila. Prohlédli si také netradiční výzdobu kostela svaté Kateřiny Alexandrijské. Druhý den navštívili obě ohrady s divokými koňmi, pratury a zubry, prohlédli si zábavní park Mirakulum a Tankodrom.

„Delegaci se v Milovicích velmi líbilo a již nyní došlo k navázání kontaktů například s našimi školami či pozvání polského týmu na fotbalový turnaj Mirakulum Cup. Věříme, že se podpis partnerské smlouvy podaří a my budeme moci rozvinout spolupráci mimo jiné v podobě výměnných pobytů dětí, sportovních utkáních nebo kulturních akcích,“ doplnila Miroslava Dlouhá.