Výzkumný park s aerodynamickým tunelem měla provozovat společnost VTP AT Milovice, které město prodalo v roce 2012 pozemky za 24,25 milionu korun. Zařízení mělo nabídnout další pracovní příležitosti pro Milovičáky. Výstavba VTP začala v roce 2014, o rok později však skončila, protože Ministerstvo průmyslu a obchodu společnosti odebralo dotaci téměř 400 milionů korun kvůli nedodržení termínu dokončení. Od té doby se v lokalitě nic neděje.

Město podle starosty Milana Poura uplatňuje předkupní právo k nemovitým věcem, které jsou předmětem dražby. „Žádost byla zaslána na Exekutorský úřad v Kutné Hoře. V této věci by měli rozhodnout zastupitelé města na mimořádném jednání pravděpodobně 18. září,“ potvrdil zájem radnice odkoupit pozemky zpět s tím, že je na zvážení zastupitelů, jestli se Milovice dražby zúčastní.

Mnozí místní obyvatelé chystané kroky radnice nechápou. „Co to má za smysl, nejdřív pozemky prodat a pak je kupovat za téměř trojnásobek? A bůhví, jak tam vypadají spodní vody,“ myslí si například Ivana Stránská.

Předpokládá se, že vzhledem k výši vyvolávací ceny, která je přes 69,5 milionu korun, proběhne více kol dražby. Zastupitelé by měli jednat o maximální možné ceně, která by pro město byla ještě akceptovatelná. I když podle Milana Poura radnice nyní disponuje s částkou přes 130 milionů korun, která vznikla z přebytků předchozích let. „Předpokládám, že rozhodnutí zastupitelů o výši maximální ceny nebude mít zásadní vliv na plánované investice. O záměru města v dané lokalitě se bude jednat nejdříve na Zastupitelstvu města. Je třeba také zdůraznit, že v Územním plánu Milovic je rozhodování o změnách v tomto území podmíněno vydáním regulačního plánu,“ upozornil starosta.