V okolí Milovic by se v dohledné době měly odvíjet zásadní změny na železničních tratích. Souvisejí se stavbou nového devítikilometrového úseku mezi Milovicemi a Čachovicemi, která má především zrychlit vlakové spojení mezi Prahou a Mladou Boleslaví. Součástí změn mají být úpravy nádraží v Lysé, stavba nové trati do Milovic, zrušení stávající zastávky Milovice a její přesunutí na jiné místo. A dále vznik dalších dvou stanic na Všejanské spojce do Čachovic.

Aktuální informace hovoří o tom, že Správa železnic vybrala projektanta nové trati a se zahájením samotných prací počítá v roce 2030.

Úpravy už v Lysé

Plán Správy železnic počítá v rámci celého projektu zrychlení vlaků mezi Prahou a Mladou Boleslaví s úpravami už od Lysé nad Labem. Na zdejším nádraží má vyrůst třetí ostrovní nástupiště, které bude primárně určené právě pro vlaky mířící na Všejanskou spojku. Hned za stanicí má být vybudovaný takzvaný přesmyk, tedy nové překřížení tratí. Právě na něm se nová trať na Milovice odpojí od trati na Nymburk. Nová dvojkolejná trať má zamířit do Milovic, kde vznikne úplně nová zastávka s přestupním terminálem. Ta stávající má být zrušena, stejně jako dosavadní trať z Lysé nad Labem.

A to už jsme u samotné výstavby Všejanské spojky. Ta za městem protne rezervaci divokých koní a dalších kopytníků. Podle vizualizací Správy železnic bude okolí nové trati oplocené a zařízlé do země, kde částečně povede tunelem.

Dále koleje zamíří na Boží Dar, kde má vzniknout další nová zastávka. Stejně jako o pár kilometrů dál, kde vznikne zastávka Vanovice. Pak už se nová trať napojí na stávající trať 071 vedoucí od Nymburka a právě v Čachovicích stavba Všejanské spojky končí.

Kvůli plánovanému zrychlení vlaků projde modernizací i další část trati směrem k Mladé Boleslavi. Vznikne další zastávka Sýčina. Trať bude elektrifikována, místo jedné koleje bude zbudovaná i druhá a rychlost vlaků se zvýší až na 160 kilometrů za hodinu. Železniční přejezdy mají nahradit nadjezdy.

Oproti stávající trase se má trať znovu odklonit za Nepřevázkou, kde vznikne takzvaná Bezděčínská spojka. Ta povede pod kopcem Chlum a vyústí ve stanici Mladá Boleslav město a vynechá tak trasu údolím Jizery. Ve většině své délky má kopírovat úsek dálnice D10 směrem k obci Jemníky. U Řep se pak Bezděčínská spojka napojí na stávající trať 064.

Projektanti obou spojek

Nyní už je známý projektant Všejanské spojky. Tedy té, která se dotkne Lysé, Milovic a nové trati do Čachovic. „Zhotovitelem projektové dokumentace bude společnost AFRY CZ, která podala nabídku v ceně 117 939 500 korun. Celkové náklady stavby se odhadují na 9,5 miliardy korun,“ uvedli zástupci Správy železnic.

Zakázka na projektanta je vypsána i u Bezděčínské spojky, která má časové té Všejanské předcházet. V jejím případě počítá Správa železnic s výstavbou mezi lety 2025 až 2028. Stavba má mimo jiné za cíl přivést nákladní vlakovou dopravu od Nymburka přímo až k vlečkovému areálu Škoda Auto. „Odhadovaná vše nákladů na tuto stavbu činí 6,7 miliardy korun,“ doplnili zástupci Správy železnic.