Až o sto milionů korun navíc zřejmě zaplatí město za stavbu nové školy Juventa, která vznikla z bývalé ruské školy. Přitom původní propočet spoluúčasti města byl podle starosty Milana Poura kolem čtyřiceti milionů.

Stavba o čtyřech etapách měla původně rozpočet kolem 343 milinů korun, které Milovicím přislíbilo ministerstvo financí ze státního rozpočtu. Ty také Milovičtí postupně čerpají. Nyní je proinvestováno přibližně 400 milionů korun. Jenomže během tří let od podpisu smlouvy přišla zjištění, která dělala vrásky na čele vedení města už od počátku. V projektu se totiž objevily nedostatky, které si vyžádaly vícepráce. Zakázku získal stavební gigant, firma Strabag, město podepsalo smlouvu
s projektovým manažerem, který měl celou zakázku ohlídat. Nyní jsou předpokládané náklady na stavbu všech čtyř etap, včetně projektové dokumentace a vybavení kolem půl miliardy korun, stát městu nezaplatí proti plánu ani korunu navíc a s projektovým manažerem město ukončilo spolupráci.

Zastupitelé se na svém pondělním jednání zabývali tím, jak celou situaci řešit. Schválili již desátý dodatek k původní smlouvě od začátku stavby, který obsahuje další náklady na monolit stavby čtvrté etapy a předpokládané vícepráce do konce tohoto roku, což znamená částku 5,2 milionu korun. Starosta Pour potvrdil, že částka, kterou město ve finále zaplatí za celou stavbu, bude opravdu závratná. „Mělo by to být celkem kolem sto třiceti až sto čtyřiceti milionů," řekl na zastupitelstvu Pour. Přitom ještě v květnu Nymburskému deníku sdělil, že cena za vícepráce se pohybuje kolem deseti milionů. V té době ale ještě stavbu měla na starost místostarostka Marcela Říhová, která později složila mandát.

Moc variant řešení nyní město nemá. Škola totiž po mnoha letech stabilizuje základní školství ve městě, nyní do prvních tříd nastoupilo dalších dvě stě prvňáčků. Buď podá k soudu žalobu na projektanty a tím zastaví stavbu, nebo bude ve stavbě pokračovat, ale potom musí počítat se závratnou sumou. Přesto však zastupitelé ještě spoléhají na to, že by se mohly nějaké peníze najít v chybném zaúčtování stavby, a proto pověřili kontrolní výbor, aby prověřil veškeré změnové listy, které se stavbou souvisí.

Firma Strabag vysoutěžila zakázku v cenách, které byly 
v roce 2012. Nyní ovšem vícepráce účtuje za mnohonásobně vyšší ceny. To potvrdil i zastupitel Aleš Smeták, který 
z pohledu své profese problematice rozumí. „V původním rozpočtu je například devět tisíc za tunu železa a nová položka je dvacet šest tisíc korun. To jsou peníze navíc při vícepracích. Pokud je tam položka, kterou musí dodržet, tak ji dodržují, ale jakmile mohou dát položku novou, tak ji tam dají a v dnešních cenách," nechal se slyšet Smeták.

Velkou chybou už od počátku bylo, že zastupitelé schvalovali jeden dodatek smlouvy za druhým. Všechny obsahovaly vícepráce, které byly podle stavebníků nutné. Nyní v podělí odhlasovali zatím poslední, už desátý dodatek. Schválením dodatků k původní smlouvě tak zastupitelé souhlasili s dalšími penězi, které budou nutné do školy investovat. Takže městu oficiálně nevznikla žádná škoda.

Podle starosty Milana Poura má město sto milionů v záloze. „Město má vyjednanou půjčku," dodal Milan Pour.