Všichni tazatelé, kteří domácnosti navštíví s dotazníkem, budou mít jmenovku opatřenou razítkem Městského úřadu Milovice. „Cílem dotazníku je zjistit spokojenost a potřeby obyvatel v jednotlivých aspektech života v Milovicích. Dotazy se budou týkat například dopravy, školství, bezpečnosti, životního prostředí, čistoty veřejných prostranství a dalších odvětví," uvedla mluvčí radnice Lucie Petrtýlová.

Strategický plán by měl podle starosty Milana Poura zajistit lepší život lidí, zlepšit podmínky pro místní podnikatele a zefektivnit fungování městského úřadu.

Zpracování plánu bude řídit poradenská firma, která má zkušenosti i z jiných měst a obcí. Kompletní dokumentace by měla být hotová do konce letošního roku. Zastupitelé schválili patnáctičlenný řídící výbor, který bude koordinovat tvorbu strategického materiálu. Jeho členové budou i součástí pracovních skupin složených z odborníků, zástupců veřejnosti, podnikatelů a zástupců neziskového sektoru. Strategický plán bude obsahovat tři části, analytickou, návrhovou a implementační, tedy část, která bude sledovat uskutečnění záměrů. „"V rámci analytické části přípravy strategického plánu budou provedeny také řízené rozhovory s vybranými zástupci firem, neziskových organizací, příspěvkových organizací i dětského zastupitelstva. Dotazníková akce a řízené rozhovory pomohou zjistit hlavní problémy a potřeby města, které mají být ve Strategickém plánu rozvoje města Milovice řešeny," vysvětlil starosta Milan Pour.

Lidé v Milovicích ale o strategický plán moc zájem nemají. Mnozí ani neví, o jaký dokument jde, navíc většina z nich dojíždí za prací a domů se jedou pouze vyspat. „Bydlím v Milovicích pět let a popravdě se tady za tu dobu moc nezměnilo. Takže mi to přijde, že se budou zbytečně vydávat peníze na něco, o čem nejsem přesvědčená, že bude smysluplné," řekla Nymburskému deníku Lucie Stoklasová.